Eén van de voornaamste taken van de adviseur infectiepreventie is het beoordelen van compliance – naleving van normen en regels die het ziekenhuis zelf heeft opgesteld of die in de landelijke richtlijnen zijn opgenomen. Uitgangspunt hierbij is dat het 100% handelen conform de procedure/richtlijn een optimale kwaliteit van infectiepreventie garandeert. Het zou makkelijker zijn als je de vraag ‘wordt de voorzorgmaatregel gehanteerd?’ met ja of nee zou kunnen beantwoorden. Helaas werkt het niet zo in de praktijk.

Bijvoorbeeld, in de procedure ‘Urethrakatheter inbrengen’ wordt gezegd dat urethra-opening 3 keer gewassen moet worden. Jij constateert echter tijdens observatie dat één verpleegkundige dit 2 keer doet terwijl een andere deze handeling helemaal overslaat. Als je alleen ‘ja’ of ‘nee’ moet gebruiken dan krijgen beiden dezelfde beoordeling: niet conform de procedure gehandeld, terwijl de eerste verpleegkundige de urethraopening wel heeft gewassen en niet één maar twee keer en de andere dit helemaal niet heeft gedaan.
Bovendien zijn er handelingen binnen eenzelfde proces die minder of juist meer kritisch vanuit het oogpunt infectiepreventie kunnen zijn. Bijvoorbeeld: het is cruciaal dat de punt van de katheter die in de urethra komt steriel blijft. Maar de urethra-opening bedekken met een steriel gaasje tussen het wassen en het inbrengen van de katheter (ook vereist in de procedure) is eigenlijk minder kritisch.

Om compliance objectief te kunnen beoordelen is tijdens dit onderzoek een formule ontwikkeld waarin rekening wordt gehouden met zowel de belangrijkheid van de maatregel voor infectiepreventie (zwaarwegendheid score) als met de mate van de volledigheid van het uitvoeren van de getoetste maatregel (van 0 t/m 100%).

De formule kan gebruikt worden voor het beoordelen van de compliance van verschillende processen. Dit kan vooral nuttig zijn bij het evalueren van de effectiviteit van interventies.

Onderzoeksverslag Compliance meting
Voorbeeldformulier katheter inbrengen

Door Olga Ohanjanyan, Adviseur infectiepreventie, Ziekenhuis Amstelland,  Amstelveen

Print Friendly, PDF & Email