Handhygiëne is goed, als je weet hoe en hoe vaak het moet’.

Er wordt in veel gevallen nog onvoldoende handhygiëne toegepast in ziekenhuizen op momenten waar daar een indicatie voor is (compliance), waardoor nosocomiale infecties aan de orde van de dag zijn. Is er een manier om de compliance van handhygiëne te verhogen? Eén van de manieren, zo blijkt uit de literatuur, is dat meer opvallende plaatsing van handalcoholdispensers, in directe nabijheid van patiënten, resulteerde in significante toenames in het verbruik van handalcohol. Daarom lijkt het relevant om opvallende plaatsing van handalcoholdispensers te onderzoeken. In dit onderzoeksrapport wordt antwoord gegeven op de centrale vraag: Wordt de compliance van handhygiëne verbeterd door het toepassen van handalcohol aan bed?

Het totale onderzoek bestond uit:
– Meting verbruik van handalcohol en zeep tijdens de interventieperiode ‘handalcohol aan bed’ van juni t/m augustus 2010
– Vergelijking verbruik handalcohol en zeep in de jaren 2006 t/m 2010 periode 1 (januari t/m mei) ten opzichte van het verbruik gedurende de interventieperiode
– Vergelijking verbruik van handalcohol en zeep met dezelfde periode in de jaren 2006 t/m 2009 periode 2 (juni t/m augustus) ten opzichte van de interventieperiode

Tijdens de interventieperiode hing op klinische verpleegafdeling A en B aan ieder patiëntenbed ‘handalcohol aan bed’: een beugel met een fles handalcohol met pompje. Tijdens de interventieperiode is het totale verbruik in liters van handalcohol, zeep én de ‘handalcohol aan bed’ ten opzichte van één verpleegdag gemeten. Tenslotte is na de onderzoeksperiode de ‘handalcohol aan bed’ geëvalueerd; 172 vragenlijsten zijn uitgedeeld aan diverse disciplines.

De interventie ‘handalcohol aan bed’ liet op de verpleegafdeling A en B een toename zien van het verbruik van handalcohol en zeep per verpleegdag. De interventie ‘handalcohol aan bed’ werkt. En uit de vragenlijst bleek dat het merendeel van de medewerkers van mening is dat de ‘handalcohol aan bed’ gecontinueerd moet worden op de afdeling en tevens ziekenhuisbreed ingevoerd moet worden. Echter uit de analyses bleek dat er tijdens de interventieperiode met de ‘handalcohol aan bed’ geen significante toename was van het verbruik. Voorzichtigheid is dus geboden. De mogelijke verklaring hiervoor is, op basis van een systematic review, dat vaak één interventie onvoldoende is om de compliance van handhygiëne te verhogen.

Aanbevelingen die voortvloeien uit dit onderzoek: Er moet meer aandacht komen voor handhygiëne binnen het Spaarne Ziekenhuis op verschillende fronten. Dit kan door:

– ‘Handalcohol aan bed’ te implementeren alle patiëntenkamers of minimaal op de 4-persoonskamers
– Oplossingen te zoeken voor de ‘handalcohol aan bed’ op een 2-persoonskamer
– Het opstellen van een scholingsplan voor handhygiëne indien ‘handalcohol aan bed’ wordt geïmplementeerd
– Jaarlijks het handalcohol- en zeepverbruik per verpleegdag per klinische verpleegafdeling te meten en terug te koppelen aan de afdeling
– Auditeren c.q. observeren op klinische verpleegafdelingen wat de kritische momenten zijn wanneer geen handhygiëne wordt toegepast, zonodig gevolgd door een verbeterplan

 Afstudeerrapport Handalcohol aan bed

Print Friendly, PDF & Email