Bij patiënten die op de IC worden opgenomen in het Deventer Ziekenhuis worden inventarisatiekweken afgenomen om het effect van selectieve darm decontaminatie (SDD) te vervolgen. Vaak worden in de eerste SDD-inventarisatiekweken geen ESBL positieve bacteriën gevonden. Gedurende de opname worden bij sommige patiënten na een aantal dagen, na aanvankelijk negatieve inventarisatiekweken, toch ESBL’s gevonden. Onduidelijk is waar deze ESBL’s hun oorsprong vinden; endogeen of exogeen. Het is mogelijk dat de ESBL is opgelopen vanuit de IC omgeving van de patiënt. Onderzoeken wijzen uit dat Gramnegatieve bacteriën in grote hoeveelheden voorkomen in afvoerputjes van wastafels. Het is mogelijk dat patiënten gekoloniseerd en zelfs geïnfecteerd raken met bacteriën afkomstig uit wastafels.
Door elke week de afvoerputjes van wastafels te kweken is inzicht verkregen in de kolonisatie met ESBL’s. Deze kweken zijn gedaan in de periode juni 2011 t/m oktober 2011. Deze kweken worden op het microbiologisch laboratorium gescreend op ESBL producerende bacteriën met behulp van BrillianceTM ESBL Agar en de VITEK®2. Bevestiging van ESBL is gedaan door middel van de ESBL confirmatie test van AB Biodisk.

Met de gegevens uit EZIS is gekeken welke ESBL positieve patiënt, wanneer in welke kamer heeft gelegen in 2011. Daarnaast is gekeken of deze bacterie ook is gekweekt in het afvoerputje van diezelfde kamer. Als de bacteriesoort van de patiënt overeenkwam met die van het afvoerputje in dezelfde kamer, dan werden beide stammen nader getypeerd door middel van AFLP.

In de periode januari 2011-november 2011 hebben 24 ESBL positieve patiënten op de IC gelegen. Bij deze patiënten zijn 30 ESBL’s gekweekt. Gedurende 18 weken is in elke wastafel meerdere malen ESBL gevonden. Soms werden er meerdere soorten tegelijk gevonden, een enkele keer werd er geen ESBL gevonden in een wastafel en vaak werd een stam meerdere weken achter elkaar in hetzelfde wastafel aangetroffen.

Na typering van de stammen bleken 9 patiëntenstammen identiek aan de stam afkomstig uit de wastafel van de kamer waar deze patiënt heeft gelegen.
Bij één patiënt is aangetoond dat deze een pneumonie heeft ontwikkeld met C.freundii die al aanwezig was in de wastafel op de patiëntenkamer. Dit blijkt dezelfde stam te zijn waarmee in januari 2010 drie patiënten waren besmet. Deze stam is na ruim anderhalf jaar nog steeds aanwezig op de IC.

Op drie punten worden aanbevelingen gedaan:
(1) Verspreiding vanuit wastafels voorkomen; het werkblad rondom de wastafel moet als vies worden beschouwd en handen moeten worden gedesinfecteerd na werkzaamheden bij de wastafel. Tevens moet overwogen worden of een wastafel noodzakelijk is op de patiëntenkamer. Maatregelen op de lange termijn; plaatsing van een apparaat dat biofilm vorming voorkomt of verwijderen van wastafels op de patiëntenkamers van de IC.
(2) Omgeving beschermen tegen ESBL door voorlichting geven aan onder andere de schoonmaakdienst over het risico van het gebruik van middelen op meerdere kamers.
(3) Monitoren van ESBL positieve patiënten op de IC om mogelijke problemen eerder te signaleren.

Afstudeerverslag: ESBL op de IC

Print Friendly, PDF & Email