In dit onderzoek is gekeken naar de isolatiemaatregelen die genomen worden bij patiënten met een Extended Spectrum Betalactamase producerende Gramnegatieve-staaf (ESBL-GNS) door dialysecentra. De WIP heeft geen specifieke richtlijn voor isolatiemaatregelen voor dialysecentra. Dialysecentra verschillen in veel opzichten echter van andere afdelingen in het ziekenhuis. In Ziekenhuis Bernhoven was behoefte aan een duidelijk beleid over de te nemen maatregelen bij dialyse patiënten met een ESBL-GNS. Om een beeld te krijgen van de maatregelen die bij andere dialysecentra worden genomen is een enquête verstuurd naar 51 afdelingen infectiepreventie; 40 enquêtes werden ingevuld teruggestuurd.

De resultaten van de enquête laten zien dat de maatregelen die genomen worden erg divers zijn. Daarnaast blijkt dat vaak van het protocol afgeweken wordt, omdat er te weinig eenpersoonskamers zijn of omdat de isolatiemaatregelen voor de patiënt sociaal-emotioneel niet wenselijk zijn.

Vier dialysecentra zijn bezocht en interviews zijn afgenomen met dialyseverpleegkundigen. Uit het afnemen van omgevingskweken voor en na dialyse van ambulante dialysepatiënten is gebleken dat de dialyseplaats tijdens de dialyse niet besmet raakt met Enterobacteriaceae en dus ook niet met ESBL-GNS.

Rekening houdend met de resultaten van het onderzoek is een protocol opgesteld voor het dialyseren van patiënten met een ESBL-GNS in Ziekenhuis Bernhoven.
Ambulante patiënten worden op zaal gedialyseerd met algemene voorzorgsmaatregelen.
Klinische patiënten worden op een eenpersoonskamer gedialyseerd in contact isolatie.

Afstudeerverslag Isolatiemaatregelen bij ESBL op de dialyseafdeling

Print Friendly, PDF & Email