Op 3 april 2010 werd een multiresistente Acinetobacter baumannii (MRAB) aangetroffen op de Intensive Care (IC) van het Maasstad Ziekenhuis te Rotterdam. Binnen een week raakten vijf patiënten gekoloniseerd. Alle patiënten lagen op de unit IC-1. Ondanks specifieke maatregelen bleek verspreiding van de bacterie over de unit niet te voorkomen. Hoewel de bron, die de aanwezigheid van de bacterie op de afdeling zou verklaren, niet kon worden achterhaald, bleek uit de snelle verspreiding dat voor IC-patiënten hun directe omgeving zeer onveilig was geworden. Deze veronderstelling werd nog versterkt toen de bacterie na twee weken op unit IC-2 werd aangetroffen. In het totaal zijn negen patiënten binnen drie weken besmet geraakt. Ook in omgevingskweken vanuit beide units werd de bacterie aangetroffen. Snelheid van handelen was dus de hoogste prioriteit in het noodzakelijke outbreak management. De gehele afdeling moest zo snel mogelijk worden gereinigd en gedesinfecteerd en een opnamestop was daarom noodzakelijk.

Aangezien de traditionele manieren van desinfectie (chloor of alcohol) geen garanties bieden dat de gehele IC-omgeving in één snelle actie kan worden bereikt, werd gekozen voor een nieuwe methode: vernevelingsdesinfectie met waterstofperoxide. Deze vorm van desinfectie is uitgevoerd in twee fasen, aangezien beide units voorafgaande aan desinfectie eerst “leeg verpleegd” moesten worden. Om de desinfectie van unit IC-2 volgens planning te laten verlopen zijn twee positieve patiënten overgeplaatst naar een extra, speciaal voor deze patiënten ingerichte IC unit. Deze extra IC ruimte is op een later tijdstip op dezelfde wijze gedesinfecteerd.

Na desinfectie zijn opnieuw omgevingskweken afgenomen. De bacterie is hierin niet meer aangetroffen. Dankzij de snelle desinfectiemethode met waterstofperoxide, waarmee in één actie binnen enkele uren een gehele ruimte, compleet met inventaris, kon worden gedesinfecteerd, was de IC van het Maasstad Ziekenhuis op 3 mei 2010, één maand na het ontdekken van de besmetting, weer geheel in gebruik. Een inmiddels uitgebreid dagelijks schoonmaakprogramma en strengere hygiënische maatregelen dragen bij dat in de toekomst een nieuwe epidemie kan worden voorkomen.
Door: Mari van der Most, adviseur infectiepreventie Maasstadziekenhuis Rotterdam.
Print Friendly, PDF & Email