In Clinical Infectious Diseases is deze maand een artikel gepubliceerd van de groep van dr. A. Widmer uit Basel over de transmissie van Extended-Spectrum Beta-Lactamase (ESBL)-producerende Enterobacteriaceae zonder de uitvoering van contact isolatie maatregelen. Mw M. Kluytmans-van den Bergh en Prof. Dr. J. Kluytmans hebben naar aanleiding van deze publicatie een editorial geschreven met als titel: Control of multidrug resistant microorganisms: beyond the hospital. Twee zeer interessante artikelen die stof tot nadenken geven.

De publicaties zijn niet vrij beschikbaar op internet, maar zeker de moeite waard om op te vragen bij je ziekenhuisbibliotheek :

Rate of Transmission (Ro) of extended-spectrum beta-lactamases (ESBL)-producing Enterbacteriaceae without contact isolation (Clin Infect Dis. 2012 Sep 5)

Auteurs: S. Tschudin-Sutter, R. Frei, M. Dangel, A. Stranden, AF. Widmer
Division of Infectious Diseases and Hospital Epidemiology, University Hospital Basel, Basel, Switzerland.

 

Control of multi-drug resistant microorganisms: beyond the hospital (Clin Infect Dis. 2012 Sept 5)

Auteurs: MF. Kluytmans-van den Bergh, JA. Kluytmans
Amphia Academy Infectious Disease Foundation, Amphia Hospital, Breda, The Netherlands.

 

Print Friendly, PDF & Email