Bacteriën die immuun zijn voor antimicrobiële stoffen zoals antibiotica veroorzaken in de EU, IJsland en Noorwegen jaarlijks 25.000 doden. Er is onmiddellijk behoefte aan maatregelen, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van nieuwe medicijnen, het zorgvuldiger gebruik van bestaande medicijnen en het verbeteren van de veeteelt, aldus het Europees Parlement in een gisteren aangenomen resolutie. Europarlementariërs waarschuwen dat het verwaarlozen van antimicrobiële resistentie een terugkeer naar het pre-antibiotica tijdperk zou kunnen betekenen.

Om de groei van resistentie voor antimicrobiële stoffen te vertragen roepen Europarlementariërs op tot het gebruik van richtlijnen, zodat de niet-essentiële opname van deze stoffen in menselijke en veterinaire geneesmiddelen, landbouw en aquacultuur wordt verminderd. De niet bindende resolutie werd aangenomen met 588 stemmen voor, 16 stemmen tegen en 23 onthoudingen.

Geef prioriteit aan preventie
Om een massaal overmatig gebruik van antimicrobiële stoffen te voorkomen moeten veeteelt, aquacultuur en geneeskunde zich focussen op ziektepreventie in plaats van op ‘profylactische’ doeleinden. Volgens de resolutietekst kan dit worden bewerkstelligd door de verbetering van hygiëne – vooral in vatbare omgevingen zoals ziekenhuizen – en betere veehouderij in het algemeen.

Alleen professionele veeartsen zouden antimicrobiële diergeneesmiddelen mogen voorschrijven. Dit moet worden losgekoppeld van de verkoop van deze medicijnen, zodat economische stimulansen om antimicrobiële middelen voor te schrijven worden vermeden.

Lees hier verder voor het volledige Engelstalige persbericht:

http://www.europarl.europa.eu/news/nl/pressroom/content/20121207IPR04406/html/Parliament-calls-for-immediate-action-to-tackle-antimicrobial-resistance

Print Friendly, PDF & Email