Samenvatting
Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de handhygiëne-compliance in het Delta Psychiatrisch Centrum. In het Delta Psychiatrisch Centrum verblijven cliënten met een laag persoonlijk hygiëneniveau die het lastig vinden om de hygiëneregels in acht te nemen. Door het relatief grote aantal cliënten met hepatitis B, C en HIV en de toename van de bijzonder resistente micro-organismen is het belangrijk dat de algemene voorzorgsmaatregelen met daarin de handhygiëne nageleefd worden. Het onderzoek naar de handhygiëne heeft plaatsgevonden door middel van een gestructureerd observationeel onderzoek bij zorgverleners die in de psychiatrie werken. In het onderzoek zijn 21 medewerkers geobserveerd op de van te voren vastgestelde negen handhygiëne-momenten. De gevonden compliance overall is 23 %. De handhygiëne wordt significant beter uitgevoerd na een zorgmoment (30 %) dan voor een zorgmoment (14 %). De handhygiëne- compliance op de verblijfsafdeling is significant lager (15 %) dan op de medisch psychiatrische unit en medisch centrum (31 %).

De gevonden resultaten van het onderzoek kunnen ook van toepassing zijn op andere GGZ-instellingen. Door middel van voorlichting zal de bekendheid over de negen handhygiëne-momenten vergroot worden. Als het percentage hand-compliance vergeleken wordt met de compliance op een chirurgische afdeling is de somatisch georiënteerde psychiatrische verpleegkundige zich bewust van het laag persoonlijk hygiëneniveau van de cliënt. De psychiatrisch verpleegkundigen voeren de handhygiëne beter uit na de zorgcontacten met de cliënt dan voor de zorg. Tijdens de voorlichting over de momenten van handhygiëne zal er extra aandacht gegeven worden aan de momenten voor dat er cliënten zorg wordt gegeven.

Voor het volledige onderzoeksverslag: klik hier

Print Friendly, PDF & Email