De allereerste papieren THIP verscheen in november 1981 en heette toen nog ZIP (Ziekenhuishygiëne en Infektiepreventie) Let op: infectiepreventie met een k… Men noemde het eerste nummer trouwens ook nummer 0.

De redactie van het net opgerichte blad bestond uit Leny Gerritsen Pennings, Rob de Krieger, Mirjam Niessen, Paul Potvin, Bert Rozendaal en Jeanine Wubbels. Zij staan allemaal afgebeeld op pagina 2 en 3 van het blad.

In het kader van het 40 jarig jubileum van de VHIG willen we u dit nostagische nummer niet onthouden.

Lees hieronder eerst de inleiding door Paul Potvin, redacteur van het eerste uur…

Ziekenhuishygiëne en Infektiepreventie (ZIP) 1981 nr 0

De aanblik van dit allereerste (proef)nummer van ons tijdschrift, tevens Verenigingsblad van de VHIG, roept diverse nostalgische gevoelens op. Proefnummer, vandaar de keuze voor nummer 0. In 1982 zou de eerste jaargang starten met 6 nummers per jaar. In dit eerste nummer zien we de foto’s van de leden van de redactie. Waar zijn ze gebleven? Een enkeling is nog te traceren, maar de meeste zijn uit ons blikveld verdwenen. Vervolgens valt mijn oog op de tekst van de eerste artikelen. Het echte pionierswerk van de beginnende ziekenhuishygiënisten. Hoeveel moeite hebben we niet moeten doen, hoeveel trucs hebben we niet verzonnen om eindelijk bij die ene wastafel op een zaal met zes bedden een fatsoenlijke dispenser te krijgen met schone, bacterievrije zeep in plaats van een klef, vies stukje handzeep? Om maar te zwijgen over een dispenser handalcohol of een schoon (disposable) handdoekje in plaats van een halfnatte, katoenen handdoek. En dan te bedenken dat de kranten van vandaag bol staan van verspillingen en schandalige vertrekbonussen in de Gezondheidszorg. Mijn derde aandachtspunt gaat naar de Richtlijnen voor auteurs: ‘Teksten dienen in drievoud aangeleverd te worden, eenzijdig getypt op A4 formaat…’. Ook dat was pionierswerk of beter gezegd ‘handwerk’. Eind 1981 was het technische aspect van een tijdschrift uitbrengen niet te vergelijken met de productie 30 jaar later. Alle teksten werden handmatig verwerkt, per post naar de drukker gestuurd en kwamen een week (?) later als drukproef per post terug bij de redactie. Handmatig werden correcties aangebracht en het geheel ging opnieuw per post terug naar de drukker. Het mocht een wonder heten als vervolgens een keurig tijdschrift bij de abonnees bezorgd kon worden. Niet zelden werd bij de evaluatie door de redactie méér dan één A4-tje met (taal)fouten en verbeterpunten genoteerd. De introductie van de Personal Computer was een hele vooruitgang. De hele productie kwam in een stroomversnelling. Een versnelling die voor sommigen niet bij te benen was, maar uiteraard ook ongekende mogelijkheden bood. ZIP werd THIP en nu ligt hier het product van de jaren 2000: de digitalisering heeft plaatsgevonden, het tijdschrift is totaal van het papier verdwenen. Ik kijk met weemoed naar 13 lijvige banden, met 28 jaargangen van Hèt Tijdschrift van de Vereniging van Hygiënisten in de Gezondheidszorg, op mijn boekenplank. Alhoewel, in het laatste papieren nummer staat ‘Jaargang 29, nummer 6’. Het laatste nummer van 2009, jaargang 28, verscheen pas in april 2010. Ook computers hebben soms moeite met tellen, lijkt het. In de vorige eeuw, met ons vertrouwde handwerk, was zoiets niet mogelijk.

Ik wens de huidige generatie ‘Deskundigen in Infectiepreventie’ veel succes met hun speurwerk in de digitale archieven van dTHIP.

Paul Potvin

THIP 0 – November 1981

Print Friendly, PDF & Email