Proefschrift: Surgical site infection after adult spinal surgery.

Wondinfecties verviervoudigen de totale kosten van wervelkolomoperaties. Daarom is het belangrijk om risicofactoren te identificeren. Albert Pull ter Gunne identificeerde diverse patiëntgebonden factoren die een risico geven op een wondinfectie bij een wervelkolomoperatie (te weten: een eerdere wondinfectie, diabetus mellitus en obesitas). Ook ontdekte hij dat er operatieve karakteristieken (meer dan een liter bloedverlies, langere operaties en uitgebreidere operaties) zijn die de kans op wondinfecties vergroten. Ook variabelen na een operatie (zoals een lager aantal rode bloedcellen en een verhoogd aantal bloedtransfusies) leiden tot een verhoogd risico

Tevens heeft Pull ter Gunne literatuuronderzoek gedaan, waaruit blijkt dat er veel tegenstrijdigheden zijn rondom (de studies naar) risicofactoren. Daarmee zijn de uitkomsten van diverse studies van beperkte waarde zijn. Een nieuwe studie, welke gebruik maakt van de juiste definities en een duidelijke rapportage geeft van studiekarakteristieken, zal tot de ontwikkeling van een risicoreductie-protocol kunnen leiden.

Hieronder een aantal samenvattingen van de artikelen (gehele artikel op te vragen in uw Medische bibliotheek):

Incidence of surgical site infection following adult spinal deformity surgery: an analysis of patient risk
Surgical site infection after osteotomy of the adult spine: does type of osteotomy matter?
Influence of perioperative resuscitation status on postoperative spine surgery complications
The presentation, incidence, etiology, and treatment of surgical site infections after spinal surgery
Print Friendly, PDF & Email