Proefschrift: Helping hands: strategies to improve hand hygiene compliance in hospital care

Ziekenhuisinfecties veroorzaken ernstig ongemak bij patiënten, leiden tot langere opnameduur en hogere kosten en lopen in sommige gevallen zelfs dodelijk af. Ongeveer een derde van dergelijke infecties is echter te voorkomen door betere handhygiëne, maar Nederlandse verpleegkundigen passen dat in slechts twintig procent van alle relevante situaties toe.
Anita Huis vertaalde bekende belemmerende factoren voor handhygiëne naar twee verbeterstrategieën. De eerste strategie was een ziekenhuisbrede campagne, die bestond uit onder andere educatie, reminders en performance-feedback. De tweede strategie betrof naast deze ziekenhuiscampagne ook teamgericht verbeteren: actieve betrokkenheid van het afdelingsmanagement, elkaar aanspreken, voorbeeldgedrag door rolmodellen en het formuleren van afdelingsnormen.
Het onderzoek is uitgevoerd op 67 verpleegafdelingen in drie Nederlandse ziekenhuizen. Bij 3500 verpleegkundigen zijn 14.000 gelegenheden voor handhygiëne geobserveerd. Beide strategieën hebben tot een significant betere handhygiëne geleid, maar bij de teamgerichte strategie was het effect beduidend groter. Bovendien wogen de extra kosten van deze strategie op tegen de vermeden uitgaven voor de ziekenhuisinfecties.

klik hier voor het volledige proefschrift

Print Friendly, PDF & Email