De brede aanpak van de outbreak van Klebsiella OXA-48 in het Maasstad Ziekenhuis, heeft geresulteerd in organisatorische en inhoudelijke veranderingen binnen de afdeling Infectie Preventie (AIP) en een heroverweging van de noodzakelijke formatie.

De beschikbare formatie binnen de AIP was ontoereikend om aan toegenomen vraag vanuit de werkvloer te realiseren. Het werd duidelijk dat binnen het ziekenhuis een grote behoefte bestond aan informatie, instructie, toetsing en feedback op het gebied van ziekenhuishygiëne en infectiepreventie.

De oplossing werd gezocht in de formatie van Contactpersonen Infectiepreventie

Lees hier verder:

Auteurs:
Lia de Graaf-Miltenburg, deskundige infectiepreventie*; Annet Troelstra, arts microbioloog*; Willeke Bras, deskundige infectiepreventie**; Jolande Nelson-Melching, deskundige infectiepreventie***
* Inititatiefnemers CIP project; werkzaam bij de Afdeling Ziekenhuishygiëne en Infectiepreventie Universitair MedischCentrum Utrecht; ad interim verbonden aan Maasstad Ziekenhuis** Ondersteuner CIP project, werkzaam bij de Afdeling Infectiepreventie Maasstad Ziekenhuis*** Trainer CIP en ondersteunder CIP project, werkzaam als DIP-ZZP

Print Friendly, PDF & Email