Bij AccreDidact (www.accredidact.nl)  is in de e-learningreeks voor tandartsen een rijkgeïllustreerde module over infectiepreventie verschenen, geschreven door Wilma Morsen.

Het cahier behorend bij deze module is ook los verkrijgbaar in de boekhandel (ISBN 9789089761088). Het is een handig naslagwerk voor tandartsen bij het toepassen van de WIP-richtlijn en voor infectiepreventie deskundigen met de tandheelkunde als aandachtsgebied.

Samenvatting

Het tandheelkundig behandelteam wordt voortdurend blootgesteld aan besmettelijke materialen zoals bloed en speeksel. Om kruiscontaminatie te voorkomen moet de infectieketen worden doorbroken. Men moet ervan uitgaan dat iedere patiënt een potentiële besmettingsbron is. Het nauwgezet volgen van de veiligheidsinstructies voor het omgaan met bloed of bloed gecontamineerde materialen, het voorzichtig hanteren van scherpe voorwerpen, het uitvoeren van een goede handhygiëne en het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen zijn belangrijke stappen om een veilige werkomgeving te creëren. Gedisciplineerd werken en het gebruik van veilige injectiesystemen verkleinen eveneens de kans op contaminatie en prikaccidenten. Risicolopers en risicovormers dienen gevaccineerd te zijn tegen hepatitis B.

Voorkomen is immers beter dan genezen. De opvang van en de nazorg voor degene die onverhoeds te maken krijgt met een bloedaccident, moeten goed geregeld zijn. Door de instrumenten en de werkomgeving met de nodige zorgvuldigheid schoon te maken kunnen ze veilig worden hergebruikt. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar reinigen, desinfecteren en steriliseren. Hand- en hoekstukken nemen daarbij een aparte plek in vanwege het technische ontwerp en hun kwetsbaarheid. Daarnaast is het van belang dat het tandheelkundige behandelteam op een verantwoorde manier met desinfectiemiddelen omgaat. Enige kennis van de werking van deze middelen is dan ook onontbeerlijk.

Print Friendly, PDF & Email