In deze posterpresentatie worden de resultaten van de IMIND-studie gerapporteerd. Een nieuw handhygiene management systeem werd geintroduceerd. Met behulp van wekelijkse prevalentiemetingen werden ziekenhuisinfecties geregistreerd gedurende de handhygiene verbeter-interventies.

Auteur: Marie-Louise van Leest, eindopdracht opleiding deskundige infectiepreventie 2014, UMCU

Klik hier voor de posterpresentatie.

Print Friendly, PDF & Email