Wordt er een kweek afgenomen voorafgaand aan het starten van een antibioticatherapie bij UWI in de verpleeghuizen?

In het kader van de afstudeeropdracht voor de opleiding deskundige infectiepreventie is onderzocht in welke mate binnen de verpleeghuizen antibiotica wordt voorgeschreven bij een UWI zonder dat er een kweek wordt afgenomen. Hiervoor hebben zij digitale enquêtes gehouden in de provincie Zeeland en in de stad Amsterdam. Eventuele verschillen tussen beide groepen zijn van additioneel belang en er mogen geen conclusies aan  verbonden worden. Dat het onderzoek in verschillende regio's is gehouden is niet van belang voor de centrale onderzoeksvraag.
Deze luidt als volgt: In hoeverre schrijven SOG in het verpleeghuis antibiotica tegen UWI's voor volgens de SWAB-richtlijn UWI, Verenso-richtlijn UWI, WIP richtlijnen of formularium om BRMO te voorkomen. De enquête is in Amsterdam door 24 van de 60 en in Zeeland door 14 van de 20 SOG ingevuld. Uit het onderzoek komt naar voren dat men wel op de hoogte is van de richtlijnen, maar er regelmatig van afwijkt waarbij de onderbouwing voor het afwijken zeer uiteenlopend is. In algemene zin wordt er heel weinig gekweekt; dit staat het optimaal voorschrijven van antibiotica in de weg. De richtlijnen zijn ook niet eenduidig, hetgeen ook een hinderpaal is bij transparant en uniform uitvoeren van het antibioticabeleid. Duidelijk komt naar voren dat indien er regionaal beleid is, er dan ook vanuit dit regionaal beleid wordt gehandeld. Op dit punt is duidelijk winst te halen.
 

Afstudeerdopdracht in het kader van de opleiding tot deskundige infectiepreventie aan het Wenckenbach Instituut.

 

Klik hier voor het volledige verslag

Print Friendly, PDF & Email