De winnaar van de Hygieia Award Vakjuryprijs is Jamie Meekelenkamp, deskundige infectiepreventie Jeroen Bosch Ziekenhuis en Bernhoven Ziekenhuis.

Haar project "Beleidswijziging LA-MRSA" werd door de vakjury beoordeeld als meest innovatieve, onderscheidende en inspirende project. De vakjury beoordeelde het project als volgt: 
– Een goede aanpak van gemotiveerd afwijken van de WIP. Het is bruikbaar in andere situaties. Vanuit de praktijk naar de WIP richtlijn kijken is goed. 
– Het project is sterk wat betreft de multidisciplinaire samenwerking en de meting/beschrijving van het effect. 
– Het onderwerp is duidelijk in het belang van de patiënt, de zorg en de familie. 
– Het is innovatief en van belang voor infectiepreventie. 
– Het betreft ontwikkeling, toepassing en evaluatie van infectiepreventiebeleid. Het is een goed onderzoek van positief kritisch naar landelijk beleid kijken. 
Een puntje van kritiek betrof het nog duidelijker beschrijven van het project en het meer uitdiepen van het rendement voor de patiënt. 

Tijdens het VHIG congres in april 2015 is de Hygieia Award Vakjuryprijs van €1500 uitgereikt.
Klik hier voor de samenvatting van het project.

De Hygieia Award
De Hygieia Award is een twee-jaarlijkse verenigingsprijs voor alle leden van de Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG). Doel ervan is het bevorderen van de kennis op het gebied van hygiëne en infectiepreventie. Om voor deze prestigieuze prijs in aanmerking te kunnen komen, kunnen VHIG-leden een onderzoek, een infectiepreventieproject, een outbreakmanagementtraject, een scholingstraject, een PR-campagne of andere (bijzondere) actie op het vakgebied van een deskundige infectiepreventie insturen. Voor deelname moet de inzending vooral een innovatief karakter hebben, onderscheidend, dus origineel en creatief zijn én inspirerend zijn. De leden van de Werkgroep Hygieia Award van de VHIG beoordelen of een inzending voldoet aan deze criteria. Inzendingen die voldoen aan de criteria, worden genomineerd voor de Hygieia Award en zullen worden beoordeeld door een vakjury. Deze vakjury bestaat uit een aantal experts op het gebied van infectiepreventie, innovatie en implementatie:
– K. Nolte, deskundige infectiepreventie, CEO Tensen & Nolte Infectiepreventie
– M. Bilkert-Mooiman, Senior inspecteur, Inspectie voor de Gezondheidszorg
– A. Voss MD, PhD Professor of Medical Microbiology and Infection Control (RUNMC)
– E. Thewessen, arts, Lid Raad van Bestuur De Riethorst Stromenland
– A. Bouwman, Expert Medische Technologie
– J. Dorrestijn, lid Raad van Bestuur Maasstad Ziekenhuis Rotterdam
– J. Mintjes- de Groot, lector Acute Intensieve Zorg Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Print Friendly, PDF & Email