Voor de Deskundige Infectiepreventie i.o. in de publieke gezondheidszorg is een leerplan ontwikkeld dat aansluit bij het beroepsprofiel van de Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG).
De reden hiervoor is dat infectiepreventie een overlap kent in relatie tot ziekenhuizen en de zorg daarbuiten. Het gaat bij beiden om het onderkennen van besmettingsrisico’s, het zorgdragen voor een omgeving waarin dergelijke risico’s zo veel mogelijk zijn gereduceerd en het handelend optreden als er toch een uitbraak optreedt.

In het kader van de ontwikkeling van het veld binnen de Publieke Gezondheidszorg werd er een vraagstelling en een enquete ontwikkeld. Met de resultaten werd een beleidsadvies opgesteld.

Concluderend kan gesteld worden dat een DIP binnen de GGD Flevoland en bij andere GGD‘en als meerwaarde wordt gezien omdat alle respondenten het toepassen van de aangeleerde kennis en vaardigheden van belang vinden uitgaand van de zeven competenties gerelateerd aan de infectieziektebestrijding en preventie.

Beleidsnotitie meerwaarde DIP GGD Flevoland
 

Print Friendly, PDF & Email