De winnaar van de Hygieia Award 2015 Publieksprijs is Diana van Netten, deskundige infectiepreventie Erasmus MC.

Haar project "Het keurmerk infectiepreventie voor afdelingen" werd door het VHIG-congres publiek gekozen als meest innovatieve, onderscheidende en inspirende project. 

Tijdens het VHIG congres in april 2015 is de Hygieia Award Publieksprijs van €1000 uitgereikt. 
Klik hier voor de samenvatting van het project.

De Hygieia Award 
De Hygieia Award is een twee-jaarlijkse verenigingsprijs voor alle leden van de Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG). Doel ervan is het bevorderen van de kennis op het gebied van hygiëne en infectiepreventie. Om voor deze prestigieuze prijs in aanmerking te kunnen komen, kunnen VHIG-leden een onderzoek, een infectiepreventieproject, een outbreakmanagementtraject, een scholingstraject, een PR-campagne of andere (bijzondere) actie op het vakgebied van een deskundige infectiepreventie insturen. Voor deelname moet de inzending vooral een innovatief karakter hebben, onderscheidend, dus origineel en creatief zijn én inspirerend zijn. De leden van de Werkgroep Hygieia Award van de VHIG beoordelen of een inzending voldoet aan deze criteria. Inzendingen die voldoen aan de criteria, worden genomineerd voor de Hygieia Award en zullen worden beoordeeld door een vakjury. Naast de Vakjuryprijs wordt tijdens het VHIG-congres ook de Publieksprijs uitgereikt. Alle genomineerden krijgen dan de gelegenheid hun inzending te presenteren. De aanwezige VHIG-leden kiezen vervolgens, op basis van zowel de inhoud als ook de presentatie, de beste inzending! Mocht de Vakjuryprijs en de Publieksprijs dezelfde winnaar opleveren, dan gaat de Publieksprijs naar de 'second best'.

 

Print Friendly, PDF & Email