De resistentie tegen antibiotica is een prangend en complex probleem. Voor een effectieve aanpak is een sense of urgency nodig. Nederland grijpt het Europees voorzitterschap aan om dit onderwerp hoog op de politieke agenda te krijgen. Mariken van der Lubben, programmamanager antibioticaresistentie van het RIVM, en Anja Schreijer, coördinator internationale activiteiten voor dit onderwerp, vertellen hoe het RIVM hieraan bijdraagt in het digitaal magazine van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en MilieuMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Klik hier en u wordt doorgelink naar de website

Print Friendly, PDF & Email