Urineweginfecties zijn één van de meest voorkomende zorginfecties.Bij ongeveer 1% van de patienten werd bij de PREZIES prevalentiemeting 2014 een urineweginfectie aangetroffen. Daarbij bleek dat 73% van de urineweginfecties gerelateerd was aan het gebruik van een urethakatheter (PREZIES, 2015)

(bron:http://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/zorginfecties/cijfers-context/oorzaken-en-gevolgen#node-risicofactoren-voor-zorginfecties

NEJMdo005067_111x111klik op afbeelding voor NEJM video

Preventie van urinecathetergebruik geldt als een van de belangrijkste maatregelen om catheter gerelateerde urineweginfecties te voorkomen. In juni 2016 verscheen in het  New England Journal of Medicine het volgende artikel, waarin een succesvolle interventie om CAUTI's te reduceren, beschreven wordt: A Program to Prevent Catheter-Associated Urinary Tract Infection in Acute Care (Auteurs: Sanjay Saint et al ). http://www.nejm.org/doi/citedby/10.1056/NEJMoa1504906

NEJMdo005067_111x111

In 2012 verscheen in de Nederlandstalige literatuur een overzichtsartikel van J. Janzen en S. Geerlings "Terecht en onterecht gebruik van urinecatheters" ( Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156: A5052). https://www.ntvg.nl/system/files/publications/a5052.pdf

NEJMdo005067_111x111

Surveillance van zorginfecties kunnen zeer tijdsintensief zijn, in de volgende studie werd geschat dat een Deskundige Infectiepreventie 45% van zijn uren besteed aan surveillance en analyse: Using electronic medical records to increase the efficiency of catheter-associated urinary tract infection surveillance for National Health and Safety Network reportingDe auteurs beschrijven de ontwikkeling van een automatische surveillance tool in het Epic Elektronisc patientendossier, waarbij de surveillance grotendeels automatisch verloopt (en een tijdsreductie van 97% geeft t.o.v. de eerdere surveillance methode).  http://www.ajicjournal.org/article/S0196-6553%2813%2901424-7/abstract.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email