Naam: Anja Haenen

Beroep: Deskundige infectiepreventie, maar noem mezelf nog heel vaak hygiënist

Werkplek: RIVM en Radboud UMC

Huidige werk: Momenteel ben ik bezig met mijn promotie onderzoek naar het verbeteren van handhygiëne in verpleeghuizen. Het onderzoek heet CHANGE, wat staat voor; “Compliance with HAndhygiene in Nursinghomes; Go for a sustainable Effect”.

Na ruim 10 jaar in ziekenhuizen en verpleeghuizen als hygiënist te hebben gewerkt ben ik in 2006 gaan werken bij het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Ik werk daar bij de afdeling Epidemiologie en Statistiek (EPI) van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb).

Ik was toe aan een nieuwe uitdaging en bij het RIVM maakte ik kennis met de onderzoekskant van het vak. Ik begon met de MRSA surveillance maar al snel werd ik betrokken bij de opzet van een landelijk netwerk van verpleeghuizen om zorggerelateerde infecties te registreren. In 2009 ging het netwerk, Surveillance netwerk Infectieziekten in Verpleeghuizen (SNIV), na twee pilot jaren daadwerkelijk van start. In de tussentijd werd de BRMO surveillance uitgebreid met de CPE surveillance en werkte ik mee aan studies naar MRSA en ESBL bij dieren en ging ik de boer op naar eenden, kalkoenen, varkensbedrijven en slachterijen.

Wat me steeds bleef bezig houden binnen SNIV was het feit dat de verpleeghuizen infecties registreren maar dat we vanuit het RIVM niet keken naar de maatregelen in de verpleeghuizen om het voorkomen van infecties te verminderen. Daarnaast vraag ik me al jaren af hoe het toch kan dat ik als hygiënist loop te leuren met blauwe lampen, petrischalen met vinger afdrukken etc. etc. maar dat er in de praktijk maar weinig verbetering te zien is ten aan zien van handhygiëne. Die twee punten samen waren mijn drijfveer om met onderzoekers van IQ Healthcare te gaan praten van het radboud UMC in Nijmegen. Daar was Anita Huis bezig met een studie naar het verbeteren van handhygiëne in ziekenhuizen en hadden ze al veel ervaring in implementatie studies over veranderingen in gedrag. In het ZonMW subsidievoorstel wat we samen schreven valt voor mij eigenlijk alles samen. Handhygiëne is voor mij de basis van alle hygiënemaatregelen en verpleeghuizen zijn een ontzettend interessante werkplek voor deskundige infectiepreventie. Geen hoogstaande technologie zoals in de ziekenhuizen maar wel een omgeving waar mensen wonen en waar je te maken hebt met thuis versus instelling en te maken hebt met groepen mensen die vanwege hun ziekte een hele andere beleving hebben qua hygiëne. Dat maakt dat verpleeghuizen en de infectieziekte problematiek daar de creativiteit van deskundige infectiepreventie aanspreken en dat is iets wat mij ontzettend aanspreekt in ons vak. De regels op papier zijn duidelijk maar hoe vertalen we dat naar de praktijk op een zodanige wijze dat medewerkers van afdelingen het prettig werkbaar vinden, cliënten zich thuis voelen en ik als deskundige infectiepreventie tevreden ben over het inperken van de risico’s van transmissie van micro-organismen. Over drie jaar hoop ik het antwoord of in ieder geval een deel van het antwoord gevonden te hebben op de vraag hoe we handhygiëne in verpleeghuizen kunnen verbeteren en daarmee het infectierisico in te perken.

Klik hier voor meer informatie over CHANGE.

Print Friendly, PDF & Email