Onderzoek naar de schoonmaak van High Touch Surfaces en verpleegkundige materialen op de verpleegafdeling.

Het toenemende aantal ziekenhuisinfecties is een probleem voor alle ziekenhuizen. Het toepassen van goede handhygiëne en isolatieverpleging draagt bij aan de reducering en verspreiding van nosocomiale infecties. Daarnaast is er groeiend bewijs dat de patiëntomgeving een grote rol speelt bij verspreiding van ziekenhuisinfecties. Schoonmaak van high touch surfaces (HTS) is hierbij van groot belang. Uit diverse studies komt naar voren dat de schoonmaak op verpleegafdelingen niet optimaal is.

Het doel van deze studie is het in kaart brengen van de schoonmaak van HTS en verpleegkundige materialen op twee verpleegafdelingen van MC Slotervaart. Na de uitvoer van dit onderzoek zijn de werkwijze, frequentie en verantwoordelijkheden van de schoonmaak door de verpleging duidelijk en is dit geborgd middels een protocol en aftekenlijst.

De huidige status omtrent kennis en uitvoer van schoonmaak werd onderzocht door middel van een nulmeting waarbij literatuuronderzoek, interviews en observatie QuickScans werden uitgevoerd. Daarnaast werd de schoonmaak gecontroleerd door middel van fluorescent markertesten.

De resultaten van de nulmeting toonden aan dat de schoonmaak op de verpleegafdeling niet optimaal is. De werkinstructie reiniging en desinfectie van oppervlakken en materialen is onbekend bij de verpleging en de schoonmaak door de verpleging is niet geborgd.

Controle van de uitvoer van de schoonmaak door middel van fluorescent markertesten toonde aan dat 57% van de HTS van de bedden, 17% van de computers en 26% van de verpleegkundige materialen waren schoongemaakt, waarvan o.a. 50% van de bloeddrukmeters, 0% van de bloeddrukbanden, 39% van de oorthermometers en 25% van de postoelen.

Naar aanleiding van de nulmeting is een interventie uitgevoerd. De interventie bestond uit scholing aan verpleegkundigen gevolgd door een nameting middels de fluorescent markertest. Uit de nameting bleek dat 42% van de HTS van de computers zijn schoongemaakt en 39% van de verpleegkundige materialen, waarvan 28% van de bloeddrukmeters, 17% van de bloeddrukbanden, 5% van de oorthermometers en 67% van de postoelen.

De nameting toonde een verbetering aan van de schoonmaak door de verpleging. De totale schoonmaak van HTS van de computers was significant verbeterd na interventie, waarbij de schoonmaak van de toetsenborden significant verbeterd is, maar de schoonmaak van de PC muis niet significant verbeterd is. De totale schoonmaak van de HTS van de verpleegkundige materialen was niet significant verbeterd, maar de schoonmaak van de postoelen en bloeddrukbanden was wel significant verbeterd na interventie.

Middels dit onderzoek is de schoonmaak van HTS en verpleegkundige materialen op twee verpleegafdelingen van MC Slotervaart in kaart gebracht. Het protocol met de werkwijze, frequentie en verantwoordelijkheden van de schoonmaak door de verpleging en de aftekenlijst zijn nog in ontwikkelfase. Hiermee zijn de doelstellingen van dit onderzoek deels behaald.

Concluderend kan gezegd worden dat de resultaten van dit onderzoek in overeenstemming zijn met bevindingen uit de literatuur:

  •  De schoonmaak op de verpleegafdeling is niet optimaal;
  •  De gebruikte methoden en materialen zijn niet uniform;
  •  De verantwoordelijkheden zijn niet altijd duidelijk;
  •  De reiniging en desinfectie van verpleegkundige materialen is niet geborgd. 


Klik hier voor het volledige afstudeerverslag van Karlijn Smolders

Print Friendly, PDF & Email