Ja, zo'n reisje langs de Rijn, Rijn, Rijn, 't is zo deftig, 't is zo fijn, fijn, fijn, maar … 

De laatste jaren is het aantal riviercruiseschepen dat in Amsterdam in de haven aanlegt enorm toegenomen. In 2013 ging het om 1.483 riviercruiseschepen met 355.677 passagiers, in 2014 waren het 1.685 schepen met 431.243 passagiers en in 2015 betrof het 1769 riviercruiseschepen met 450.000 passagiers (+12%), het merendeel van de passagiers is van hoge leeftijd.

Onderzocht is of er aan boord van internationaal varende riviercruiseschepen (Rc's) een legionella- risicoanalyse en –beheersplan is en of er legionellapreventiemaatregelen worden genomen. Een vragenlijst, opgesteld aan de hand van de International Health Regulations (IHR) van de World Health Organization (WHO) is gebruikt om te onderzoeken of en welke legionellapreventiemaatregelen aantoonbaar genomen werden op Rc’s. In de periode van mei 2016 tot juli 2016 zijn negentien Rc’s onderzocht. Aan boord is een interview afgenomen met de bemanning, relevante documenten zoals resultaten van watermonsters, logboeken en bewijzen van uitgevoerd onderhoud zijn opgevraagd en er is een inspectie van de drinkwaterinstallatie en de recreatieve waterinstallatie uitgevoerd.

Uit het onderzoek blijkt dat er, noch voor het drinkwater, noch voor het water voor recreatief gebruik een legionella-risicoanalyse en –beheersplan is; dat geldt voor alle negentien Rc’s. Geen enkel Rc voert de legionellabeheers- en controlemaatregelen aantoonbaar en volgens de IHR-normen uit. De desinfectie van het drinkwater en van de bubbelbaden, maar ook de waterkwaliteit worden niet goed bewaakt en gecontroleerd.

Op basis van deze gegevens is er mogelijk een verhoogd risico op de uitgroei van legionella in het drinkwater en het recreatieve water en is er, mede gezien de hoge leeftijd van de passagiers, een verhoogd risico op legionellose.

Een van de belangrijkste aanbevelingen is om de kennis en bewustwording omtrent regelgeving en het belang van een goede uitvoering van legionellapreventiemaatregelen onder de aandacht te brengen van riviercruisemaatschappijen. Hiervoor worden mogelijke oplossingen benoemd. Daarnaast worden er aanbevelingen gedaan om vanuit de inspectie voor Ship Sanitation verbetering te bewerkstelligen. 

Klik hier voor het volledige eindverslag van Hella Kok.

Print Friendly, PDF & Email