De afdeling infectiepreventie vermoedt dat er verspreiding is van MRSA is geweest, maar kan niet concluderen op basis van de resultaten waar en hoe dit heeft plaatsgevonden. Er is onderzoek gedaan om te bepalen of het nodig is om aanvullende maatregelen, boven op de basishygiëne, te nemen op de polikliniek diabetische voet. Gedaan zijn een retrospectief dossieronderzoek bij 12 onverwachte MRSA bevindingen tussen 2013-2015 en observaties van de uitvoering van wondzorg. Om de centrale vraagstelling te beantwoorden zijn 12 deelvragen opgesteld.

Dit onderzoek heeft plaatsgevonden middels dossieronderzoek in het patiënteninformatie- en laboratoriumsysteem. Bij de observatie wordt gebruik gemaakt van een scorelijst met betrekking tot wondzorg. Daarnaast zijn er algemene vragen gesteld aan medewerkers op de polikliniek en het verpleegkundig artikelenmagazijn.

De resultaten geven aanwijzingen voor transmissie van MRSA bij de onderzoekspopulatie. De kans is aanwezig dat de transmissie heeft plaatsgevonden via de medewerkers, materialen (zoals een vacuümpomp) of omgeving. Op de polikliniek diabetische voet dienen, ter voorkoming van transmissie van MRSA, de volgende aspecten verbeterd te worden:
– persoonlijke hygiëne
– wondzorg
– patiëntbegeleiding en –informatie

Het verpleegkundig artikelenmagazijn moet de reiniging en desinfectie van middelen en materialen protocolleren, zodat dit op de juiste wijze plaatsvindt. Op de afdeling Chirurgie zal verder onderzoek gedaan moeten worden naar de kwaliteit van de wondzorg en persoonlijke hygiëne/handhygiëne.

Klik hier voor het gehele afstudeerverslag van Manuela Busschers-Seijger.

Print Friendly, PDF & Email