In 2014 en 2015 zijn er landelijk een aantal incidenten geweest waarbij mogelijk overdracht heeft plaatsgevonden van resistente micro-organismen door een mogelijk gecontamineerde duodenoscoop.
De overdracht van deze micro-organismen zou hebben plaatsgevonden zonder dat aantoonbaar is dat de reinigings- en desinfectieprocedures niet goed gevolgd zijn, of dat er een defect was aan de endoscoop. Bij deze incidenten veronderstelt men dat de contaminatie te maken kan hebben met een gebrekkige toegang onder de tangenlift en het liftkanaal van de duodenoscoop. Daardoor kan er mogelijk onvoldoende worden gereinigd onder de tangenlift.

Naar aanleiding van deze incidenten stelt de IGZ dat er een systematische controle zou moeten worden uitgevoerd op de effectiviteit van de voorreiniging van duodenoscopen.

In dit onderzoek is gekeken naar de toepassing van ATP bij duodenoscopen tijdens het proces van handmatige voorreiniging, machinale reiniging en desinfectie, het droogproces en de opslag. Tijdens deze deelprocessen wordt de duodenoscoop op 3 punten gemeten, namelijk de buitenzijde van het distale einde, het werkkanaal en de tangenlift.
Het doel daarbij is om te bepalen of ATP meting ingezet kan worden als systematisch controle middel op het reinigings- en desinfectieproces van duodenoscopen.

In totaal werden er 314 ATP metingen verricht bij 22 ERCP procedures.
Opvallend in de resultaten is het minimale verschil tussen de waardes gemeten direct uit de patiënt en na de handmatige voorreiniging door de endoscopieverpleegkundige. Daarentegen is er wel een opvallende daling na de handmatige voorreiniging door de CSA medewerker ten opzichte van de waardes gemeten na voorreiniging door de endoscopieverpleegkundige.
Opmerkelijk is wel dat er na machinale reiniging en desinfectie in zowel de gemeten waardes aan de buitenzijde van het distale einde als in het werkkanaal een stijging van ATP is waargenomen. Het is nog onduidelijk waar deze stijging vandaan komt.

Om iets te kunnen zeggen over de reinheid van een duodenoscoop is het belangrijk een norm van de ATP waarde te bepalen die aangeeft of de endoscoop schoon of niet schoon is. Vanuit de gemeten waardes is het op dit moment niet mogelijk om voor elk van de zes gekozen processtappen een norm vast te stellen. Deze zes processtappen zijn terug te lezen in hoofdstuk 3.3 Onderzoeksmethode. Dit komt enerzijds door een teveel aan overlap in de box plots, waardoor het niet goed mogelijk is om te zeggen wat acceptabel en niet acceptabel is. Anderzijds is er een onverklaarbare stijging na machinale reiniging en desinfectie waardoor het vaststellen van een norm niet reëel is.

Het is aan te bevelen dit onderzoek voort te zetten om de spreiding van de gemeten waardes te verminderen en zo een goede norm te bepalen. Daarbij is het wel noodzakelijk te onderzoeken waar de stijging van ATP na machinale reiniging en desinfectie vandaan komt. 

Klik hier voor het gehele afstudeerverslag van Pieterdina Scholing

Print Friendly, PDF & Email