Dit verslag beschrijft het onderzoek naar de eindreiniging en -desinfectie bij BRMO-isolatie (inclusief MRSA). Er was onvoldoende inzicht in de wijze waarop de medewerkers deze werkzaamheden uitvoerden. Het doel van dit onderzoek was te onderzoeken hoe de eindreiniging en -desinfectie werd uitgevoerd en deze te verbeteren teneinde de verspreiding van schadelijke micro-organismen tussen patiënten te voorkomen. Er werden twee observatieronden gehouden waarbij de schoonmaakmedewerkers werden beoordeeld op de uitvoering van de werkzaamheden die beschreven stonden in de ziekenhuisprotocollen. Tevens werden de medewerkers gevraagd twee enquêtes in te vullen. Tussen de twee observatieronden in werd een scholing over reiniging en desinfectie bij BRMO-isolatie gegeven.

Tijdens de eerste observatieronde bleek de kennis over de producten en de inhoud van het protocol in onvoldoende mate aanwezig bij de schoonmaakmedewerkers van zowel het MRSA-team als het afdelingsteam. Cruciale onderdelen zoals het vervangen van gordijnen en het bereiden en toepassen van desinfectans werden met name door het afdelingsteam niet juist uitgevoerd met als gevolg dat desinfectie niet of onvoldoende plaatsvond. Nadat de scholing over eindreiniging en -desinfectie bij isolatie had plaatsgevonden en feedback gegeven was tijdens de tweede observatieronde, verbeterde de uitvoering zichtbaar bij het MRSA-team.

De kwaliteit van de eindreiniging en -desinfectie, uitgevoerd door het afdelingsteam, bleek in beide observatieronden onvoldoende te zijn om de veiligheid van de patiënten te kunnen garanderen. Bij het MRSA-team bleek de kwaliteit verbeterd te zijn tot een goed niveau.

Geconcludeerd kon worden dat de kwaliteit van de uitvoering van de eindreiniging en -desinfectie bij BRMO-isolatie sterk afhankelijk was van het team dat het uitvoerde. Hierbij was de veiligheid van de patiënten gegarandeerd wanneer de eindreiniging en -desinfectie door het MRSA-team werd uitgevoerd. Tevens kon geconcludeerd worden dat scholing een positief effect had op de kwaliteit van de eindreiniging en -desinfectie.

Naar aanleiding van deze conclusies werden aanbevelingen gedaan ter verbetering van de kwaliteit van de eindreiniging en -desinfectie bij BRMO. 

Klik hier voor het gehele afstudeerverslag van Renate Gerritsen-van der Linde.

Print Friendly, PDF & Email