Binnen het Slingeland Ziekenhuis wordt, net als in vele andere ziekenhuizen in Nederland, gewerkt met aandachtsvelders Hygiëne en Infectiepreventie. Om deze functie te optimaliseren en te professionaliseren is er een functieprofiel opgesteld. De naam aandachtsvelder is komen te vervallen en vervangen voor Infectiepreventie coach. Om meer rendement uit de infectiepreventie coaches te halen en de PDCA cyclus binnen de verschillende afdelingen te optimaliseren, wil de afdeling hygiëne en infectiepreventie gaan werken met thema audits, uitgevoerd door de infectiepreventie coaches.
Met dit onderzoek wordt onderzocht of het uitvoeren van thema audits door de infectiepreventie coaches op de intensive care een positief effect heeft op de handhygiëne en daarmee op de kwaliteit van de hygiëne en infectiepreventie. Er is voor het onderwerp handhygiëne gekozen, omdat uit de laatste audit was gebleken dat de handhygiëne op de intensive care benedenmaats was. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode van 1 maart tot en met 1 juni 2016 op de intensive care van het Slingeland ziekenhuis. De intensive care bestaat uit 10 bedden en heeft twee infectiepreventie coaches. Er werken in totaal 49 verpleegkundigen, 7 acute zorg artsen en 5 intensivisten. De intensive care heeft twee eenpersoonskamers die tevens dienen als isolatiekamers. De overige 8 bedden bevinden zich op een zaal met bedgordijnen ertussen. Er wordt eilandverpleging toegepast om hygiënisch te werken.
Aan het begin van de onderzoeksperiode werd een nulmeting uitgevoerd en werden de infectiepreventie coaches geschoold in het uitvoeren van thema audits, het vaststellen van verbeterpunten en het opstellen van een plan van aanpak volgens de PDCA-cyclus. Na de eerste onderzoeksmaand waarin de thema audits werden uitgevoerd door de infectiepreventie coaches werden de verbeterpunten samen met het team vastgesteld en werd er een plan van aanpak op gesteld. Dit plan van aanpak werd uitgevoerd. Gedurende de hele onderzoeksperiode bleven de infectiepreventie coaches de thema audits uitvoeren. Aan het eind van de onderzoeksperiode werd een eindmeting uitgevoerd om de resultaten van de acties te evalueren.
Uit dit onderzoek blijkt dat infectiepreventie coaches in staat zijn om te werken volgens de PDCA cyclus na scholing van de deskundige infectiepreventie. Zij zijn in staat om thema audits uit te voeren en de uitkomsten te analyseren en daarop de juiste acties te ondernemen. Van belang blijft goede begeleiding door de deskundige infectiepreventie. Ook is het van belang dat de infectiepreventie coach een gemotiveerde zorgmedewerker is met affiniteit met hygiëne en infectiepreventie. Om de infectiepreventie coaches hun taak goed uit te kunnen laten voeren zullen de randvoorwaarden geoptimaliseerd moeten worden. Dat wil zeggen dat vast moet komen te staan hoeveel uren de infectiepreventie coaches mogen besteden aan taken uit de functieomschrijving. Ook moet daar geld voor vrijgemaakt worden.

Klik hier voor het volledige afstudeerverslag van Nicole Kiefte-van Grol

Print Friendly, PDF & Email