Dit rapport beschrijft het onderzoek naar risicofactoren voor een postoperatieve wondinfectie na totale heup prothese chirurgie. De vakgroep orthopedie had het vermoeden van een verhoogd aantal postoperatieve wondinfecties na totale heup chirurgie in 2016. Tevens bracht de World Health Organization (WHO) in oktober 2016 de richtlijn ter preventie van postoperatieve wondinfecties uit. Dit was aanleiding om nader onderzoek uit te voeren in het kader van de afstudeeropdracht voor de opleiding tot deskundige infectiepreventie.
In dit onderzoek is er gekeken naar het per- en postoperatieve proces van een totale heup ingreep. Er is in kaart gebracht of er onvoldoende beheerste risicofactoren aanwezig zijn, welke interventies hiervoor kunnen worden benoemd en of het infectiepercentage daadwerkelijk verhoogd was. Er is gebruik gemaakt van drie verschillende methodes. De eerste methode is een prospectieve risico-inventarisatie op het per- en postoperatieve proces. Tweede methode betreft audits in de praktijk op het klinisch operatiekamer complex en op verpleegafdeling orthopedie en de derde methode bestond uit een retrospectieve analyse van infectieregistratie data. Per methode is een gedetailleerde deelrapportage geschreven, deze rapportages zijn te vinden in de bijlagen.
De bevindingen zijn onderverdeeld in twee categorieën. Conform of afwijkend van WHO-richtlijn óf overig normkader. Afwijkend van WHO-richtlijn zijn drie bevindingen geconstateerd: het continueren van antibiotica profylaxe na sluiten incisie, het middel voor huiddesinfectie en de oplossing voor het spoelen van de incisie. De meest belangrijke afwijkingen ten opzichte van overig normkader zijn aseptisch werken en onvoldoende borging van vastgesteld beleid.
Wat betreft het infectiepercentage is er geen significant verschil met eerdere resultaten binnen het ziekenhuis en met het landelijk referentiecijfer. Belangrijke secundaire bevinding is dat het infectiepercentage van Noordwest zich niet binnen het 25e percentiel bevindt.
Conclusie is dat optimalisering van beheersing van risicofactoren in het per- en postoperatieve proces van totale heup chirurgie mogelijk is en zou moeten kunnen leiden tot een lager infectiepercentage.

Auteur: Roos Kleyssen-Ivangh, Noordwest Ziekenhuisgroep

Klik hier voor het gehele afstudeerverslag

Print Friendly, PDF & Email