Zoals we allen weten zijn er thans veel handalcoholen op de markt. Allerlei leveranciers presenteren hun handalcohol als de beste. Bactericide, virucide, met toelatingsnummer, toegestaan als desinfectans in ziekenhuizen en zorginstellingen, toegestaan voor preoperatieve handdesinfectie. Kortom, de grote diversiteit aan handalcoholen maakt een gerichte keuze erg moeilijk. De vergelijking van de vele bomen die het moeilijk maken om het bos nog te zien gaat hier zeker op. Daarom voor mij een reden een kleinschalig onderzoek te doen, en een aantal collega’s te vragen welk handalcohol zij gebruiken in hun eigen instelling, en welk product zij zouden aanbevelen voor gebruik in een verpleeghuis, verzorgingshuis en thuiszorg.

In dit verslag wil ik de reacties op deze vraagstelling samenvatten. Vooraf kan ik reeds zeggen dat men in dit verslag geen antwoord zal vinden welk product het beste is, meerdere producten komen hiervoor in aanmerking. Wel kan dit verslag helpen een weloverwogen keuze te maken uit het aanbod van de verschillende leveranciers. Een keuze die men kan beargumenteren als later de vraag gesteld wordt waarom men de voorkeur geeft voor een bepaald product/producten. 

Een weloverwogen keuze: Welke handalcohol is beter en welke handalcohol is het best? Misschien is geen alcohol soms nog beter!

Auteur: Mari van der Most, deskundige infectiepreventie

Klik hier voor het gehele artikel

Print Friendly, PDF & Email