Het Universitair Medisch Centrum (UMCG) heeft patiëntveiligheid hoog in het vaandel staan. De unit Infectiepreventie (IP), onderdeel van de Medische Microbiologie en Infectiepreventie (MMBI), levert hier een belangrijke bijdrage aan door het voorkomen en beperken van ziekenhuisinfecties bij opgenomen patiënten. Dit gebeurt mede door het adviseren van infectiepreventiemaatregelen die bij basishygiëne horen, zoals handhygiëne, isolatieverpleging en kledingvoorschriften. Auditeren is een betrouwbare, gestructureerde en planmatige manier om te controleren of de richtlijnen van de unit Infectiepreventie door zorgpersoneel worden nageleefd. Naar aanleiding van de uitkomsten van de audits kan men verbetermaatregelen opstellen om zo de kwaliteit van zorg te optimaliseren.

Binnen de unit Infectiepreventie van het UMCG bestond de behoefte een beleidsplan te ontwikkelen op het gebied van auditeren. Deze was er nog niet, waardoor er te weinig inzicht was in de compliance van bovengenoemde infectiepreventiemaatregelen. In deze paper leest u hoe een beleidsplan is opgesteld op het gebied van auditeren over uitvoering van de basishygiëne onder zorgpersoneel. Door het uitvoeren van veldonderzoek, literatuuronderzoek en enquêtes zijn gegevens verzameld om tot een aantal beleidsdoelen te komen.

De volgende beleidsdoelen zijn eruit voortgekomen:
• Er zijn audits op het gebied van infectiepreventie en basishygiëne ontwikkeld en geïmplementeerd
• Audit-tools zijn verkend en ontwikkeld om audits op het gebied van infectiepreventie te kunnen uitvoeren
• De unit Infectiepreventie is geschoold in de ontwikkelde audits en daarbij horende audittools
• Link nurses van het UMCG zijn geschoold in de ontwikkelde audits en daarbij horende audit-tools en zullen in samenwerking met de unit Infectiepreventie ingezet worden deze audits structureel uit te voeren

Om deze beleidsdoelen te bereiken is een aantal projecten omschreven. Deze 4 projecten worden in het jaar 2019 opgestart en de doelen van deze projecten zullen eind 2019 bereikt worden.

Klik hier voor het volledige afstudeerverslag

Print Friendly, PDF & Email