Achtergrond
Pseudomonas aeruginosa kan bij patiënten met cystic fibrosis (CF) infecties veroorzaken en de morbiditeit en mortaliteit verhogen. Pseudomonas aeruginosa blijkt als aerosol in de lucht te kunnen komen, het is dus mogelijk via de lucht overdraagbaar. Deze studie onderzocht of Pseudomonas aeruginosa in de lucht aanwezig is bij poliklinisch bezoek van gekoloniseerde CF-patiënten. Daarnaast werd onderzocht welke activiteiten hierop van invloed zijn en hoe lang de Pseudomonasbacterie aanwezig blijft.

Methode
Er werd gebruik gemaakt van de MAS-100, een actieve luchtmeter die micro-organismen opving op McConckey agar. Een nulmeting werd verricht voor de komst van de patiënt. Tijdens poliklinisch bezoek werden twee luchtmetingen verricht. Ondertussen werden observaties gedaan, onder andere de hoestfrequentie, hoesthygiëne, verblijfsduur, deurbewegingen en onderzoek. Indien haalbaar, werd na vertrek van de patiënt nog vijfmaal een nameting verricht (iedere 15 minuten).

Resultaten
Er zijn 15 patiënten geïncludeerd in het onderzoek. In totaal zijn 29 metingen tijdens verblijf van de patiënt gedaan, waarbij eenmaal Pseudomonas aeruginosa is aangetroffen. In 12 luchtmetingen zijn andere micro-organismen aangetroffen, waaronder Roseomonas mucosa en Pseudomonas (nonaeruginosa) spp. In geen enkele nameting is Pseudomonas aeruginosa aangetroffen. Wel is tweemaal een bacterie gevonden die ook tijdens verblijf van de patiënt aantoonbaar was. Uit de observaties bleek dat de patiënt, bij wie Pseudomonas aeruginosa in de lucht aanwezig was, vaker dan gemiddeld (onhygiënisch) hoestte. Ook bleek in het algemeen het percentage positieve kweken groter te zijn bij patiënten die hoestten (44% hygiënisch, 50% onhygiënisch) dan bij patiënten die niet hoestten (20%).

Conclusie
Pseudomonas aeruginosa kan in de lucht op de polikliniek worden aangetoond door middel van actieve luchtmetingen. Ook zijn andere micro-organismen in de lucht aangetoond, vaker bij hoestende patiënten dan bij niet hoestende patiënten. Er kunnen geen statistische verbanden gelegd worden tussen de activiteiten van de patiënt en de aanwezigheid van Pseudomonas aeruginosa in de lucht. Vervolgonderzoek is nodig om meer data te verzamelen, tijdens andere activiteiten en met andere methoden te meten.

Klik hier voor het gehele afstudeerverslag.

Print Friendly, PDF & Email