Congres informatie


Training Kwaliteit in Endoscopenbeleid, op 14 februari 2019

Congres vindt plaats in Veenendaal


De cursus vindt plaats op 14 februari, 20 maart, 3 en 17 april 2019.
De cursist heeft na het volgen van de training:
- kennis van wet- en regelgeving op het gebied van endoscopendesinfectie;
- kennis van (SMART) formuleren, kwaliteitscirkels en INK kwaliteitsmanagement model;
- de vaardigheid om met de opgedane kennis een concreet en afgebakend endoscopenbeheersplan op te stellen, te implementeren en te evalueren;
- kennis van auditeren, zowel op beleidsniveau als op procesniveau;
- de vaardigheid om met de opgedane kennis een endoscopie-audit uit te (laten) voeren;
- kennis van kritische reinigings- en desinfectieprocessen en technische procesparameters van de endodesinfector;
- de vaardigheid om met de opgedane kennis een validatie-rapport te beoordelen.
 


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


29ste Transmissiedag infectieziekten, 'Te warm, te droog, te nat: Wat betekent Klimaatverandering voor ons?', op 26 maart 2019

Congres vindt plaats in Amersfoort


Klimaatverandering is dagelijks nieuws!
Met zorgwekkende koppen over smeltende ijskappen, de snellere zeespiegelstijging en op welke wijze de overheid de gestelde klimaatdoelen, om de uitstoot van broeikasgassen drastisch te verminderen, gaat halen. Daarnaast zijn er veel initiatieven en investeringen om onze leefomgeving anders in te richten en daarmee Nederland weerbaarder te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering, oftewel klimaatadaptatie.

In november 2018 verscheen het Lancet rapport ‘Countdown on health and climate change: shaping the health of nations for centuries to come’ opgesteld door 27 academische instellingen en internationale organisaties. Dit rapport onderstreept dat er meer aandacht nodig is voor de relatie tussen gezondheid en klimaatverandering. Het voorkomen en beperken van nadelige gezondheidseffecten door klimaatverandering zou als een primaire taak van de volksgezondheid moeten worden beschouwd.

Reden te meer om deze Transmissiedag aandacht te besteden aan klimaatverandering en de gevolgen voor de volksgezondheid, met een focus op de infectieziekten.


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


Training Desinfectiebeleid, op 28 maart 2019

Congres vindt plaats in Veenendaal
In 2015 zijn alle ziekenhuizen door de Gezondheidsraad (GR) verzocht deel te nemen aan een enquête over desinfectantia. De Gezondheidsraad geeft hierin aan dat antibiotica en desinfectantia een cruciale rol spelen in de bestrijding en preventie van infecties. Quote GR: “Opduikende resistenties tegen antibiotica, zoals afgelopen decennia ook in Nederland waargenomen, vormen een bedreiging voor de volksgezondheid. Ook de gevoeligheid van micro-organismen lijkt af te nemen, een proces dat mogelijk samenhangt met het gebruik van en resistentie tegen antibiotica. ”De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) ziet al jaren toe op het juiste gebruik van desinfectiemiddelen. De Werkgroep Infectiepreventie (WIP) heeft recent (30 maart 2017) de richtlijn ‘Reiniging, desinfectie en sterilisatie van medische hulpmiddelen voor hergebruik’ gepubliceerd. De richtlijn ‘Reiniging en desinfectie van oppervlakken’ zal nog herzien worden. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft besloten om de EU guidance voor werkzaamheid van desinfectiemiddelen in producttypen PT01 t/m PT04 te volgen. Hierop vooruitlopend heeft de WIP haar notitie ‘WIP harmonisatie desinfectiebeleid’ gepubliceerd. De STIP training ‘Desinfectiebeleid’ zal u meenemen in de complexe wet- en regelgeving op het gebied van desinfectantia en hoe dit toe te passen in uw eigen organisatie. In de middag zal men aan de slag gaan met de ontwikkeling van een checklist tbv aanschaf desinfectantia, die men in de eigen instelling kan gebruiken.


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


Symposium Samenwerken aan Infectiepreventie en Wondzorg, op 02 april 2019

Congres vindt plaats in ZoetermeerHeeft u in uw dagelijkse werkzaamheden te maken met infectiepreventie of wondzorg? Kom dan naar het symposium Samenwerken aan Infectiepreventie en Wondzorg. U kunt workshops volgen en lezingen bijwonen over infectiepreventie en bij wondzorg.


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


VHIG-congres 2019: Infectiepreventie broodnodig, op 09 april 2019

Congres vindt plaats in Rijswijk


Op 9 en 10 april 2019 organiseert de VHIG haar jaarlijkse congres in Rijswijk.


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


Inspiratiedag Hygiënisch werken voor verpleeghuizen Zuidwest Nederland, op 11 april 2019

Congres vindt plaats in Dordrecht
Binnen het verpleeghuis heeft iedereen een belangrijke taak om antibioticaresistentie te voorkomen. Dit kan door bewuster om te gaan met antibiotica en hygiëne. Hoe kun je het hygiënisch werken op een effectieve en aansprekende manier blijvend veranderen? Je ontdekt het tijdens de inspiratiedag ‘Hygiënisch werken’ van het programma ‘Aanpak Antibioticaresistentie in verpleeghuizen’ in samenwerking met het ABR Zorgnetwerk Zuidwest Nederland.


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


ECCMID 2019, op 13 april 2019

Congres vindt plaats in Amsterdam
It is a great pleasure and privilege to invite you to the 29th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. 

 


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


ICOHAR 2019, op 16 april 2019

Congres vindt plaats in Utrecht


It is generally recognized that control and prevention of antimicrobial resistance (AMR) requires a holistic One Health approach involvingspecialists from different sectors. In line with this concept, the 2nd ICOHAR aims at bringing together representatives from all relevant sectors (e.g. public health, human and veterinary medicine, livestock production, food safety and environmental sciences) to share research and education strategies for understanding and reducing the risks of AMR at the interface between humans, animals and the environment. The programme does not only focus on zoonotic transfer of AMR but also on the numerous AMR-related challenges shared by clinicians, clinical microbiologists, infectious disease specialists and researchers working in these sectors.


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


Symposium Help kwetsbare ouderen de winter door?, op 17 april 2019

Congres vindt plaats in Nijkerk


Dit 7e symposium rond het thema Infectiepreventie bij kwetsbare ouderen biedt aandacht aan actuele infectiepreventie onderwerpen bij de zorg voor kwetsbare ouderen. Hoe ontwikkelt het griepseizoen zich? Zitten we al op de piek? Wat is deze winter de vaccinatiegraad van de instellingen en kunnen we hier iets mee in relatie tot de zorg voor onze kwetsbare cliënten? Kunnen we nu nog wat doen om onze kwetsbare ouderen te beschermen en wat moeten we al voorbereiden voor de volgende winter? Infecties waar kwetsbare ouderen helaas regelmatig aan blootgesteld worden zijn diarreevirussen. Hoe gaat het deze winter met uitbraken en wat kunnen we leren van eerdere uitbraken? Antibioticaresistentie is landelijk een probleem en zeker bij kwetsbare ouderen is het van belang om te vermijden dat zij drager worden van resistente micro-organismen. Immers het behandelen van een infectie wordt moeilijker en kan onmogelijk worden. Hygiënisch werken kan heel goed samengaan met huiselijkheid en vormt een onderdeel van veilig wonen van de kwetsbare oudere.


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


SHEA 2019, op 24 april 2019

Congres vindt plaats in Boston (USA)


Society for Healthcare Epidemiology of America


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


Inspiratiedag Hygiënisch werken Euregio Zwolle, op 25 april 2019

Congres vindt plaats in Zwolle
Binnen het verpleeghuis heeft iedereen een belangrijke taak om antibioticaresistentie te voorkomen. Dit kan door bewuster om te gaan met antibiotica en hygiëne. Hoe kun je het hygiënisch werken op een effectieve en aansprekende manier blijvend veranderen? Je ontdekt het tijdens de inspiratiedag ‘Hygiënisch werken’ van het programma ‘Aanpak Antibioticaresistentie in verpleeghuizen’ in samenwerking met het ABR Zorgnetwerk regio Euregio Zwolle.


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


IFIC 2019, op 26 mei 2019

Congres vindt plaats in Quebec (Canada)


The Nineteenth Congress of the International Federation of Infection Control


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


APIC 2019, op 12 juni 2019

Congres vindt plaats in Philadelphia (USA)


Het 46e jaarlijkse congres van The Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology.


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


MINC-symposium De pastinaak, schorseneren en postelein van de infectieziekten, op 20 juni 2019

Congres vindt plaats in Maastricht


Ziekte van Whipple Spreker: Paul Savelkoul of spreker uit AUMC (VUmc)
Hantavirus Spreker: Marco Goeijenbier, Chantal Reuskens
Geen echte coccen: Echinococcus en Cryptococcus Spreker: Joke v.d. Giesen
Inheemse TBE Spreker: Bartelt de Jongh of Vishal Hira
Meer informatie volgt.


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


Mythen Missers en Maatwerk + Meesterwerk Infectieuze Bedreigingen 2019, op 11 september 2019

Congres vindt plaats in Veenendaal


Programma volgt.


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


Infection Prevention 2019, op 22 september 2019

Congres vindt plaats in Liverpool


At this IPS Conference leading experts in their field will present on the latest current and emerging threats and state-of- the-art research to help improve your team, your practice and your patients’ / clients’ outcomes. There will be a comprehensive series of presentations, meet-the- expert sessions and specialist streams of: wound care, mental health, audit / surveillance and international engagement.


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


MINC-symposium Antibiotica in Zuid Limburg: Wie doet wat om resistentie te voorkomen?, op 26 september 2019

Congres vindt plaats in Maastricht


Surveillance en stewardship buiten het ziekenhuis Spreker: Casper den Heijer
Antimicrobiële resistentie meting met NGS: waar is het reservoir? Spreker: Lieke van Alphen
Een foute reactie; hoe ontstaat allergie? Spreker: Chris NieuwenhofHuisartsen en antibiotica allergie Spreker: Suzan van Mens /Marlies van Wolfswinkel
Meer informatie volgt.


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


Halfjaarlijkse bijeenkomst i-4-1-Health, op 10 oktober 2019

Congres vindt plaats in Breda


Halfjaarlijkse bijeenkomst i-4-1-Health. Het programma is in ontwikkeling.


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


20th World Sterilization Congress, op 30 oktober 2019

Congres vindt plaats in Den Haag


20th World Sterilization Congress.
 


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


MINC-symposium Is een beetje vies gezond?, op 28 november 2019

Congres vindt plaats in Maastricht


Immunologie for dummies: immuunsysteem de basis (i.c. tolerantie) Spreker: Wilfred Germeraad
Invloed van infecties op het ontstaan van astma? Spreker: Kim van der Kant of Edward Dompeling
Effect van microbioom op ontstaan allergie? Spreker: John Penders of Carel Thijs
Hoe schoon is schoon binnen het ziekenhuis ? Spreker: volgt
Meer informatie volgt.


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------
Heeft u zelf een congres te melden, dat niet op bovenstaande lijst staat, meldt dit dan bij de dTHIP redactie
Print Friendly, PDF & Email