Congres informatie


Training Kwaliteit in Endoscopenbeleid, op 02 oktober 2019

Congres vindt plaats in Veenendaal


De cursus vindt plaats op 2 en 23 oktober, 13 en 27 november 2019.
De cursist heeft na het volgen van de training:
- kennis van wet- en regelgeving op het gebied van endoscopendesinfectie;
- kennis van (SMART) formuleren, kwaliteitscirkels en INK kwaliteitsmanagement model;
- de vaardigheid om met de opgedane kennis een concreet en afgebakend endoscopenbeheersplan op te stellen, te implementeren en te evalueren;
- kennis van auditeren, zowel op beleidsniveau als op procesniveau;
- de vaardigheid om met de opgedane kennis een endoscopie-audit uit te (laten) voeren;
- kennis van kritische reinigings- en desinfectieprocessen en technische procesparameters van de endodesinfector;
- de vaardigheid om met de opgedane kennis een validatie-rapport te beoordelen.


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


Adviseren als 2e beroep (5-daagse leergang), op 11 november 2019

Congres vindt plaats in Arnhem


Het boek ‘Adviseren als tweede beroep’ van Hannah Nathans geldt als meest gehanteerde literatuur voor adviseurs uit verschillende vakgebieden. Rijnconsult Nederland is als enige organisatie gemachtigd om deze training te geven. STIP heeft in samenwerking met Rijnconsult Nederland een 5-daagse training adviseren opgesteld. De leergang is opgebouwd in een basis- en vervolgtraining in 4 blokken. In totaal is dit leertraject zo ingericht dat het geleerde tijdens de formele leermomenten direct wordt gekoppeld aan de praktijk, en aan uw eigen leerwensen.
Rijnconsult
Reeds jarenlang heeft Rijnconsult ervaring met het ontwikkelen en verder professionaliseren van interne adviseurs. Zij werken vanuit de overtuiging dat een effectieve adviseur beschikt over de juiste vaardigheden én een effectief gedragsrepertoire. Dit betekent dat de adviseur zichzelf moet kennen, moet weten met welke ‘bril’ zij/hij naar de werkelijkheid kijkt én moet weten welke invloed haar/zijn stijl en aanpak uitoefent op de ander. De adviseur moet over een variëteit aan gedragsstijlen beschikken om in wisselende omstandigheden effectief te zijn en te blijven.
Boek
De leergang is gebaseerd op het boek van Hannah Nathans (Adviseren als tweede beroep) en Rijnconsult is hierin de enige officiële opleidingsinstantie.
Data
11 en 12 november 2019, 28 januari, 4 maart en 15 april 2020


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


Training luchtbeheersing monitoring, op 19 november 2019

Congres vindt plaats in Arnhem

Schone lucht wordt middels het luchtbehandelingssysteem in de operatiekamers gebracht. De ingeblazen lucht wordt door diverse factoren gecontamineerd. Om te controleren of de lucht in het operatiegebied voldoende schoon is, kan de lucht onderzocht worden tijdens ingrepen. Dit zijn Kolonie Vormende Eenheden (KVE) en deeltjes onderzoeken in de lucht. Deze training betreft niet de monitoring van het luchtbeheersingssysteem volgens het gebouwbeheerssysteem.


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


ABR Zorgnetwerk: Filmavond, op 20 november 2019

Congres vindt plaats in Eindhoven

GAIN en ABR Zorgnetwerk Brabant presenteren een filmavond over antibioticaresistentie. We zien de bijzondere film DANSEN MET GEHOORNDE DAMES van Onno Gerritse. Na afloop gaan we in gesprek met prof. dr. Jaap Wagenaar en dr. Mireille Wulf. Wat gebeurt er als een boerenstel van de een op de andere dag stopt met het toedienen van antibiotica? Als ze de koeien zelfs helemaal geen vaccinaties meer geven? Maar de Jersey koeien wel hun hoorns laten behouden. Wat gebeurt er met de bodem als er alleen nog maar natuurlijke mest op komt? En welke gevolgen heeft dat allemaal voor de Remeker kaas? Een kwetsbare kaas van alleen rauwe melk, stremsel en zuursel. Jan Dirk en Irene van de Voort proberen het uit en zien al snel dat zowel de dieren als de bodem volkomen uit balans zijn. Bijna de helft van de kalfjes gaat dood en het bedrijf begint te wankelen. En dan zien ze dat de natuurlijke kringloop zich begint te herstellen. De melk van de koeien verandert en ze besluiten een andere kaas te gaan maken. Vanaf dat moment is de opmars niet meer te stuiten. DANSEN MET GEHOORNDE DAMES is een verhaal over lef en eigenzinnigheid. Een verhaal over nieuwe wegen zoeken en oude kennis vinden. Over observeren van en samenwerken met de natuur. Maar het is vooral een verhaal over vinden dat het anders moet en er net zolang in blijven geloven tot het anders is.
Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


Najaars-ALV VHIG, op 21 november 2019
Meer informatie op VHIG-website


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


Dagsymposium: Toegevoegde waarde van validatie stoomsterilisatie, op 27 november 2019

Congres vindt plaats in Eindhoven


Het symposium zal starten met een key-note presentatie van de heer Adrie de Bruijn (RIVM) over de validatie-status van de stoomsterilisatoren in Nederland. Hierna volgen 4 presentaties van validatiebedrijven die ingaan op de toegevoegde waarde van de validaties die uitgevoerd worden in België en Nederland. De meewerkende validatie bedrijven zijn in alfabetische volgorde: Agidens, Bureau Veritas, Causa en Vali-Desk. De dag zal worden afgesloten met een vraag en antwoord sessie. In de presentaties van de validatiebedrijven wordt onder meer ingegaan op de toegevoegde waarde van validatie en er worden vragen beantwoord die ontvangen zijn van ziekenhuizen en instellingen. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u deze insturen bij uw aanmeldingVoor meer informatie kunt u contact opnemen met het Catharina Excellence Centre Decontamination via email: ECD@catharinaziekenhuis.nl
 


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


MINC-symposium Is een beetje vies gezond?, op 28 november 2019

Congres vindt plaats in Maastricht

De hygiënehypothese uit de jaren 90 veronderstelde, dat de toename van allergie en astma een gevolg was van een afnemende infectiedruk door afnemende gezinsgrootte, toenemend antibioticagebruik en vaccinaties. In de jaren daarna kwam steeds meer nadruk te liggen op de rol van micro-organismen in de darm en de omgeving (de ‘old friends’ hypothese). Het immuunsysteem moet balanceren tussen verdediging tegen aanvallen van ziekteverwekkers en tolerantie van goedaardige micro-organismen zoals commensalen. Hoe leert ons immuunsysteem dat? De eerste spreker legt ons de basis uit en de volgende sprekers gaan in op de rol van microbiële blootstellingen bij het ontstaan van ziekten zoals astma en allergie. De laatste spreker neemt ons mee naar de ziekenhuisomgeving. Samen hopen we een veelzijdig beeld te geven van de balans tussen schoon en vies, voor zover het de gezondheid  betreft.
Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


Vervolg inspiratiedag VVT, op 28 november 2019

Congres vindt plaats in Zwolle


Op 28 november organiseert het ABR Zorgnetwerk Euregio-Zwolle een middag voor iedereen die werkzaam is in de verpleeghuiszorg in deze regio. De focus ligt op teams van instellingen die bestaan uit verschillende professionals: van interieurverzorger tot manager.


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


Symposium Infectiepreventie is grenzeloos, op 13 december 2019

Congres vindt plaats in Breda

Ter gelegenheid van het afscheid van Ina Willemsen wordt op 13 december 2019 het ‘Infectiepreventie is grenzeloos’ symposium georganiseerd. In het vakgebied van infectiepreventie stappen we met regelmaat over letterlijke grenzen heen. De grenzen tussen afdelingen, werkgebieden, overstapbanken op de operatieafdeling, de muren van het ziekenhuis in het geval van extramurale zorg instellingen, zorgregio’s en soms zelfs over landsgrenzen. Wij hopen dat dit symposium u inspireert grenzen te verkennen en wellicht over te stappen. We hopen veel collega’s uit het land op 13 december a.s. te mogen ontmoeten!
Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


IFIC 2020, op 11 maart 2020

Congres vindt plaats in Belgrado (Servië)


The International Federation of Infection Control, Where great minds meet


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


5th Annual MarketsandMarkets Infection Control, Sterilization & Decontamination in Healthcare Congress, op 19 maart 2020

Congres vindt plaats in Londen

Around 1 in 20 (6%) of patients are affected by preventable harm in medical care, of which around 12% causes permanent disability or death, according to a study published by The BMJ. These infections are contracted by an estimated 1.7 million patients annually and responsible for 99,000 deaths each year. Preventing disease and controlling spread of resistant bacteria is of major importance when tackling antibiotic resistance. Already, AMR infections are estimated to cause 700,000 deaths each year globally, which is predicted to rise to 10 million, alongside a cumulative cost of $100 trillion, by 2020 if no action is taken MarketsandMarkets is organizing the ‘5th Annual Infection Control, Sterilization and Decontamination in Healthcare Congress’, scheduled for 19th & 20th March 2020 in London aiming at providing platform to experts from hospitals, academia, and government institutions discussing the innovations, challenges, and future aspects of infection control, decontamination, and sterilization.  
Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


SHEA 2020, op 26 maart 2020

Congres vindt plaats in Atlanta (USA)


Global Solutions to Antibiotic Resistance in Healthcare


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


Deskundige Infectiepreventie voor VVT-sector, op 01 april 2020

Congres vindt plaats in Utrecht

Bijscholing/training voor Deskundige Infectiepreventie Ziekenhuis en GGD tot DIVH om te ondersteunen bij de Antibiotica Resistentie (ABR) problematiek in de
Verpleeghuizen, Woonzorgcentra en Thuiszorg (VVT- sector).
Data
1 april en 20 mei 2020


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


VHIG congres 2020 "van DI(P) naar VIP", op 07 april 2020

Congres vindt plaats in Ede


Twee dagen lang kan jij je onderdompelen: doe kennis en inspiratie op, ontmoet aansprekende experts en ervaringsdeskundigen, wees interactief bezig tijdens een van de sessies en natuurlijk ontmoet bekende en nieuwe collega’s om kennis en ervaring uit te wisselen. Niet te missen!


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


ECCMID 2020, op 18 april 2020

Congres vindt plaats in Parijs


We invite you to the 30th European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases, which will take place in Paris, France, 18 - 21 April 2020. ECCMID, as the world’s premier Clinical Microbiology & Infectious Diseases event, brings together experts from many fields to present their latest findings, guidelines and experiences to an audience of over 13,000 colleagues.


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


APIC 2020, op 10 juni 2020

Congres vindt plaats in Phoenix (USA)


Largest gathering of IPC professionals in the world.


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------
Heeft u zelf een congres te melden, dat niet op bovenstaande lijst staat, meldt dit dan bij de dTHIP redactie
Print Friendly, PDF & Email