Congres informatie


Inspiratiedag Hygiënisch werken Holland West, op 24 januari 2019

Congres vindt plaats in Leiden


Binnen het verpleeghuis heeft iedereen een belangrijke taak om antibioticaresistentie te voorkomen. Dit kan door bewuster om te gaan met antibiotica en hygiëne. Hoe kun je het hygiënisch werken op een effectieve en aansprekende manier blijvend veranderen? Je ontdekt het tijdens de inspiratiedag ‘Hygiënisch werken’ van het programma ‘Aanpak Antibioticaresistentie in verpleeghuizen’ in samenwerking met ABR-Zorgnetwerk Holland West.
 


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


Antibioticaresistentie: strategieën voor de zorg aan kwetsbare ouderen, op 28 januari 2019

Congres vindt plaats in Amsterdam


Nascholings-symposium naar aanleiding van het verschijnen van nieuwe richtlijnen urineweginfectie en lage luchtweginfecties bij kwetsbare ouderen. Het terugdringen van antibioticaresistentie is een mondiale uitdaging en vraagt ook om beleid vanuit de langdurige zorg. Belangrijke pijlers van dit beleid zijn: infectiepreventie (onder meer door goede hygiëne) en passend gebruik van antibiotica. Voor de definitie van ‘passend’ gebruik zijn professionele richtlijnen onontbeerlijk. De nieuwe richtlijnen urineweginfecties en lage luchtweginfecties van Verenso markeren in dit opzicht een indrukwekkende stap voorwaarts, ook internationaal. Deze richtlijnen formuleren de normen voor passend gebruik en de specialist ouderengeneeskunde is nu aan zet om die normen in zijn/haar praktijk gestalte te geven. De vraag is dan wel: wat zijn zinnige en werkzame strategieën om passend antibioticagebruik conform de nieuwe normen te realiseren? Richtlijnen steunen op het best mogelijke bewijs en op consensus. Daarmee laten richtlijnen ook zien waar kennislacunes liggen en genereren zij aldus nieuwe vragen voor wetenschappelijk onderzoek. Welke zijn die lacunes en hoe draagt lopend wetenschappelijk onderzoek bij aan de beantwoording van relevante kennisvragen?

Over deze thema’s en vragen organiseert GERION in samenwerking met RIVM en onderzoekers van Amsterdam UMC een inspirerend nascholingssymposium. Deskundigen betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe richtlijnen bespreken achtergrond en inhoud van de nieuwe – probleemgerichte – benadering van urineweginfecties en lage luchtweginfecties bij kwetsbare ouderen. Behalve de state of the art komt ook de state of the research aan bod. Onderzoekers van RIVM en Amsterdam UMC (locaties Vumc en AMC) schetsen de wetenschappelijke uitdagingen en presenteren over lopend onderzoek gericht op infectiepreventie (hygiëne), infectieziekten en ‘antibiotic stewardship’.


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


Nascholing ‘Adviseren als tweede beroep’, op 04 februari 2019
Voor het onderwerp van de nascholing van de VHIG 2018-2019 heeft STIP uit verschillende bronnen kunnen putten: Feedback van de VHIG leden via de STIP-website, gesprekken met verschillende leden het laatste jaar, gesprek met IGJ-inspecteurs + IGJ-rapport ‘Infectiepreventie een kwestie van gedrag en lange adem’, gesprek met enkele leden pijler K&K. De belangrijkste rode draad die naar voren kwam is: Naast vakinhoudelijke infectiepreventie trainingen is er behoefte aan verdere professionalisering van de deskundigen.
Ook wordt in het IGJ Rapport ‘Infectiepreventie Een kwestie van gedrag en een lange adem’ genoemd dat: De afdeling infectiepreventie was dan niet in staat om vraagstukken op het gebied van infectiepreventie hoog in de organisatie voldoende onder de aandacht te krijgen. Dus naast het stimuleren, motiveren, coördineren is het belangrijk om op niveau te adviseren.
Het onderdeel adviseren past in de persoonlijke ontwikkeling plan en is een logisch vervolg op de trainingen uit de reeks kwaliteitsnascholingen en de reeks communicatie nascholingen.


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


The 1918 influenza pandemic: Historical and biomedical reflections, op 07 februari 2019

Congres vindt plaats in Ypres (België)


At the centenary commemoration of the 1918-1919 influenza pandemic, many questions with regard to the origin, the development and the impact of this worldwide phenomenon remain largely uncharted.  

  • Where did this virus come from?
  • To what degree and how were its genesis and its rapid transcontinental spread caused and/or facilitated by the war circumstances?
  • Which genetic features of the virus explain its unusually high pathogenicity?
  • How did medical and political authorities react?
  • Why were some age groups spared by this dreadful virus?
  • Is it possible to fathom the impact of the pandemic both on the everyday life of citizens and on general developments in science, culture and politics?
  • How far can a historical approach contribute to the understanding of current-day pandemics, and vice versa?

Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


Inspiratiedag Hygiënisch werken Noord-Holland, op 07 februari 2019

Congres vindt plaats in Amsterdam


Binnen het verpleeghuis heeft iedereen een belangrijke taak om antibioticaresistentie te voorkomen. Dit kan door bewuster om te gaan met antibiotica en hygiëne. Hoe kun je het hygiënisch werken op een effectieve en aansprekende manier blijvend veranderen? Je ontdekt het tijdens de inspiratiedag ‘Hygiënisch werken’ van het programma ‘Aanpak Antibioticaresistentie in verpleeghuizen’ in samenwerking met het ABR Zorgnetwerk regio Noord-Holland/Flevoland west.


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


Inspiratiedag Hygiënisch werken Noord-Holland, op 12 februari 2019

Congres vindt plaats in Amsterdam
Binnen het verpleeghuis heeft iedereen een belangrijke taak om antibioticaresistentie te voorkomen. Dit kan door bewuster om te gaan met antibiotica en hygiëne. Hoe kun je het hygiënisch werken op een effectieve en aansprekende manier blijvend veranderen? Je ontdekt het tijdens de inspiratiedag ‘Hygiënisch werken’ van het programma ‘Aanpak Antibioticaresistentie in verpleeghuizen’ in samenwerking met het ABR Zorgnetwerk regio Noord-Holland/Flevoland west.


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


Training Kwaliteit in Endoscopenbeleid, op 14 februari 2019

Congres vindt plaats in Veenendaal


De cursus vindt plaats op 14 februari, 20 maart, 3 en 17 april 2019.
De cursist heeft na het volgen van de training:
- kennis van wet- en regelgeving op het gebied van endoscopendesinfectie;
- kennis van (SMART) formuleren, kwaliteitscirkels en INK kwaliteitsmanagement model;
- de vaardigheid om met de opgedane kennis een concreet en afgebakend endoscopenbeheersplan op te stellen, te implementeren en te evalueren;
- kennis van auditeren, zowel op beleidsniveau als op procesniveau;
- de vaardigheid om met de opgedane kennis een endoscopie-audit uit te (laten) voeren;
- kennis van kritische reinigings- en desinfectieprocessen en technische procesparameters van de endodesinfector;
- de vaardigheid om met de opgedane kennis een validatie-rapport te beoordelen.
 


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


Afstudeersymposium Deskundigen Infectiepreventie All you need is DIP, op 14 februari 2019

Congres vindt plaats in Groningen


Tijdens dit afstudeersymposium brengen we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van hygiëne en infectiepreventie. De studenten van de opleiding Hygiëne & Infectiepreventie presenteren deze middag hun afstudeeropdrachten. Hierna is ruimte om met elkaar over de onderwerpen te discussiëren tijdens de receptie.


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


Symposium The Burden of antibiotic resistance in the Netherlands: the times they are a changing?, op 19 februari 2019

Congres vindt plaats in Utrecht


Antibiotic resistance has become a global health problem. Over the past few years, several attempts have been made to quantify the burden of disease caused by antibiotic resistance, with some predicting that by 2050 10 million people will die because of antibiotic resistance, per year! This so-called attributable mortality – the fraction of mortality in infections that can be attributed to antibiotic resistance – has now also been estimated for major antibiotic-resistant pathogens in the Netherlands. In this symposium, preceding the PhD defense ceremony of Wouter Rottier, these findings will be contrasted to international findings.
The quantified burden of antibiotic-resistant pathogens, or the perceived burden, underlies decision making for infection control measures to limit spread of such bacteria in healthcare settings. In light of the new findings on the burden of antibiotic-resistant bacteria in the Netherlands, the justification for the ‘highly resistant micro-organisms’ (BRMO) status will be debated. Regardless of the outcome of the debates, they will provide food for thought!


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


MINC-symposium Voor een prikkie beschermd, op 21 februari 2019

Congres vindt plaats in Maastricht


Verleden en heden van vaccinatie Spreker: Christian Hoebe
Meningokokkenvaccinatie in 2018 Spreker: Arie van der Ende, RIVM, Bilthoven
Vaccinatie na Hepatitis B non-response Spreker: Stijn Raven
Ebola vaccinatie Spreker: Joost Hopman, Radboud MC, Nijmegen


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


4th Annual MarketsandMarkets Infection Control, Sterilization & Decontamination in Healthcare Congress, op 27 februari 2019

Congres vindt plaats in Londen

4th Annual MarketsandMarkets Infection Control, Sterilization & Decontamination in Healthcare Congress will address issues associated with decontaminating process efficacy and infection free hospital environment.


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


Inspiratiedag Hygiënisch werken Flevoland, op 12 maart 2019

Congres vindt plaats in Alkmaar
Binnen het verpleeghuis heeft iedereen een belangrijke taak om antibioticaresistentie te voorkomen. Dit kan door bewuster om te gaan met antibiotica en hygiëne. Hoe kun je het hygiënisch werken op een effectieve en aansprekende manier blijvend veranderen? Je ontdekt het tijdens de inspiratiedag ‘Hygiënisch werken’ van het programma ‘Aanpak Antibioticaresistentie in verpleeghuizen’ in samenwerking met het ABR Zorgnetwerk regio regio Noord-Holland/Flevoland oost.


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


Symposium Kennisplatform Veehouderij en Humane Gezondheid 2019, op 13 maart 2019

Congres vindt plaats in Amersfoort


Symposium Kennisplatform Veehouderij en Humane Gezondheid 2019. Het programma is in ontwikkeling.


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


Perinatale infecties: Een multidisciplinair probleem, op 14 maart 2019

Congres vindt plaats in Rhenen


Tijdens dit symposium willen wij het onderwerp perinatale infecties vanuit het perspectief van verschillende disciplines benaderen. In het ochtendprogramma zal er aandacht zijn voor materialen vaccinatie tijdens de zwangerschap ter preventie van ziekte bij de pasgeborene. Daarna verwachten we een boeiende discussie over HIV en borstvoeding. Uiteraard mag een voordracht in relatie tot het dierenrijk op deze locatie niet ontbreken; het onderbelichte onderwerp zoonosen tijdens de zwangerschap. In de middag komt de pasgeborene aan bod. Er wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van het immuunsysteem, genetische predispositie voor infecties, de nieuwste ontwikkelingen rondom rotavirusvaccinatie en virale infecties in de perinatale fase. De dag wordt afgesloten met een uitdagende quiz.
 


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


Health Valley Event 2019, op 14 maart 2019

Congres vindt plaats in Nijmegen


Op 14 maart 2019 vindt Health Valley Event 2019 plaats in Pathé Nijmegen. Deze elfde editie van het grootste zorginnovatiecongres in Nederland mag je niet missen! Op deze dag draait het om mensen die het verschil maken voor de gezondheidszorg. Of dat nu artsen, verpleegkundigen, investeerders, ondernemers of wetenschappers zijn. Allemaal bezig met innovatie, om op hun eigen unieke manier voor patiënten het verschil te maken. Op HVE 2019 maak je kennis met de nieuwste trends en ontwikkelingen in Life Sciences & Health en de mensen daarachter. De dag zit vol met inspirerende innovaties, interessante keynotes, vele themasessies, een Investor’s Lounge en Pecha Kucha’s en volop gelegenheid tot netwerken. Kortom, een event waar je bij wilt zijn!


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


Kennis- en Netwerkdag Zuidwest-Nederland, op 19 maart 2019
Deze bijeenkomst is een vervolg op de 1e netwerkbijeenkomst van het ABR Zorgnetwerk die in februari 2018 plaatsvond. Vanuit deze eerste bijeenkomst zijn diverse activiteiten, werkgroepen en projecten opgestart. De eerste resultaten hiervan worden nu zichtbaar. 19 maart 2019 vormt daarom een goed moment om een jaar later gezamenlijk de tussenstand van alle activiteiten, onderzoeksresultaten en kennis uit het ABR Zorgnetwerk en HUM te delen. En voor het verder uitbouwen van een sterk netwerk en het verbeteren van preventie hebben wij úw expertise als professional nodig.


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


Symposium Luchtbeheersing operatiekamer ‘Nieuwe Richtlijn’, op 21 maart 2019

Congres vindt plaats in Veenendaal


Stichting Trainingen Infectie Preventie (STIP) organiseert het vijfde symposium Luchtbeheersing Operatiekamers. De aanleiding tot het opstellen van een nieuwe richtlijn “Luchtbehandeling in operatiekamers” is met name de onrust en onduidelijkheid die de bestaande WIP-richtlijn nog steeds veroorzaakt. Deze richtlijn stamt uit 2014 en in 2016 is er een addendum verschenen. De huidige richtlijn bevat veel vrij technische aanbevelingen en laat blijkbaar ruimte voor verschillende interpretaties. Met de nieuwe richtlijn wordt gestreefd om te komen tot een richtlijn die met name gericht is op klinische aspecten en die voor alle ingrepen in alle operatie- en behandelkamers geldt. Het doel van dit symposium is kennis maken met de nieuwe CONCEPT-richtlijn “Luchtbehandeling in operatiekamers”.


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


Training Desinfectiebeleid, op 28 maart 2019

Congres vindt plaats in Veenendaal
In 2015 zijn alle ziekenhuizen door de Gezondheidsraad (GR) verzocht deel te nemen aan een enquête over desinfectantia. De Gezondheidsraad geeft hierin aan dat antibiotica en desinfectantia een cruciale rol spelen in de bestrijding en preventie van infecties. Quote GR: “Opduikende resistenties tegen antibiotica, zoals afgelopen decennia ook in Nederland waargenomen, vormen een bedreiging voor de volksgezondheid. Ook de gevoeligheid van micro-organismen lijkt af te nemen, een proces dat mogelijk samenhangt met het gebruik van en resistentie tegen antibiotica. ”De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) ziet al jaren toe op het juiste gebruik van desinfectiemiddelen. De Werkgroep Infectiepreventie (WIP) heeft recent (30 maart 2017) de richtlijn ‘Reiniging, desinfectie en sterilisatie van medische hulpmiddelen voor hergebruik’ gepubliceerd. De richtlijn ‘Reiniging en desinfectie van oppervlakken’ zal nog herzien worden. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft besloten om de EU guidance voor werkzaamheid van desinfectiemiddelen in producttypen PT01 t/m PT04 te volgen. Hierop vooruitlopend heeft de WIP haar notitie ‘WIP harmonisatie desinfectiebeleid’ gepubliceerd. De STIP training ‘Desinfectiebeleid’ zal u meenemen in de complexe wet- en regelgeving op het gebied van desinfectantia en hoe dit toe te passen in uw eigen organisatie. In de middag zal men aan de slag gaan met de ontwikkeling van een checklist tbv aanschaf desinfectantia, die men in de eigen instelling kan gebruiken.


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


Symposium Help kwetsbare ouderen de winter door?, op 04 april 2019

Congres vindt plaats in Veenendaal
Dit 7e symposium rond het thema Infectiepreventie bij kwetsbare ouderen biedt aandacht aan actuele infectiepreventie onderwerpen bij de zorg voor kwetsbare ouderen. Hoe ontwikkelt het griepseizoen zich? Zitten we al op de piek? Wat is deze winter de vaccinatiegraad van de instellingen en kunnen we hier iets mee in relatie tot de zorg voor onze kwetsbare cliënten? Kunnen we nu nog wat doen om onze kwetsbare ouderen te beschermen en wat moeten we al voorbereiden voor de volgende winter? Infecties waar kwetsbare ouderen helaas regelmatig aan blootgesteld worden zijn diarreevirussen. Hoe gaat het deze winter met uitbraken en wat kunnen we leren van eerdere uitbraken? Antibioticaresistentie is landelijk een probleem en zeker bij kwetsbare ouderen is het van belang om te vermijden dat zij drager worden van resistente micro-organismen. Immers het behandelen van een infectie wordt moeilijker en kan onmogelijk worden. Hygiënisch werken kan heel goed samengaan met huiselijkheid en vormt een onderdeel van veilig wonen van de kwetsbare oudere.


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


VHIG-congres 2019: Infectiepreventie broodnodig, op 09 april 2019

Congres vindt plaats in Rijswijk


Op 9 en 10 april 2019 organiseert de VHIG haar jaarlijkse congres in Rijswijk.


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


Inspiratiedag Hygiënisch werken voor verpleeghuizen Zuidwest Nederland, op 11 april 2019

Congres vindt plaats in Dordrecht
Binnen het verpleeghuis heeft iedereen een belangrijke taak om antibioticaresistentie te voorkomen. Dit kan door bewuster om te gaan met antibiotica en hygiëne. Hoe kun je het hygiënisch werken op een effectieve en aansprekende manier blijvend veranderen? Je ontdekt het tijdens de inspiratiedag ‘Hygiënisch werken’ van het programma ‘Aanpak Antibioticaresistentie in verpleeghuizen’ in samenwerking met het ABR Zorgnetwerk Zuidwest Nederland.


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


ECCMID 2019, op 13 april 2019

Congres vindt plaats in Amsterdam
It is a great pleasure and privilege to invite you to the 29th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. 

 


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


ICOHAR 2019, op 16 april 2019

Congres vindt plaats in Utrecht


It is generally recognized that control and prevention of antimicrobial resistance (AMR) requires a holistic One Health approach involvingspecialists from different sectors. In line with this concept, the 2nd ICOHAR aims at bringing together representatives from all relevant sectors (e.g. public health, human and veterinary medicine, livestock production, food safety and environmental sciences) to share research and education strategies for understanding and reducing the risks of AMR at the interface between humans, animals and the environment. The programme does not only focus on zoonotic transfer of AMR but also on the numerous AMR-related challenges shared by clinicians, clinical microbiologists, infectious disease specialists and researchers working in these sectors.


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


SHEA 2019, op 24 april 2019

Congres vindt plaats in Boston (USA)


Society for Healthcare Epidemiology of America


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


Inspiratiedag Hygiënisch werken Euregio Zwolle, op 25 april 2019

Congres vindt plaats in Zwolle
Binnen het verpleeghuis heeft iedereen een belangrijke taak om antibioticaresistentie te voorkomen. Dit kan door bewuster om te gaan met antibiotica en hygiëne. Hoe kun je het hygiënisch werken op een effectieve en aansprekende manier blijvend veranderen? Je ontdekt het tijdens de inspiratiedag ‘Hygiënisch werken’ van het programma ‘Aanpak Antibioticaresistentie in verpleeghuizen’ in samenwerking met het ABR Zorgnetwerk regio Euregio Zwolle.


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


IFIC 2019, op 26 mei 2019

Congres vindt plaats in Quebec (Canada)


The Nineteenth Congress of the International Federation of Infection Control


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


APIC 2019, op 12 juni 2019

Congres vindt plaats in Philadelphia (USA)


Het 46e jaarlijkse congres van The Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology.


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


MINC-symposium De pastinaak, schorseneren en postelein van de infectieziekten, op 20 juni 2019

Congres vindt plaats in Maastricht


Ziekte van Whipple Spreker: Paul Savelkoul of spreker uit AUMC (VUmc)
Hantavirus Spreker: Marco Goeijenbier, Chantal Reuskens
Geen echte coccen: Echinococcus en Cryptococcus Spreker: Joke v.d. Giesen
Inheemse TBE Spreker: Bartelt de Jongh of Vishal Hira
Meer informatie volgt.


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


MINC-symposium Antibiotica in Zuid Limburg: Wie doet wat om resistentie te voorkomen?, op 26 september 2019

Congres vindt plaats in Maastricht


Surveillance en stewardship buiten het ziekenhuis Spreker: Casper den Heijer
Antimicrobiële resistentie meting met NGS: waar is het reservoir? Spreker: Lieke van Alphen
Een foute reactie; hoe ontstaat allergie? Spreker: Chris NieuwenhofHuisartsen en antibiotica allergie Spreker: Suzan van Mens /Marlies van Wolfswinkel
Meer informatie volgt.


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


Halfjaarlijkse bijeenkomst i-4-1-Health, op 10 oktober 2019

Congres vindt plaats in Breda


Halfjaarlijkse bijeenkomst i-4-1-Health. Het programma is in ontwikkeling.


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


20th World Sterilization Congress, op 30 oktober 2019

Congres vindt plaats in Den Haag


20th World Sterilization Congress.
 


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------


MINC-symposium Is een beetje vies gezond?, op 28 november 2019

Congres vindt plaats in Maastricht


Immunologie for dummies: immuunsysteem de basis (i.c. tolerantie) Spreker: Wilfred Germeraad
Invloed van infecties op het ontstaan van astma? Spreker: Kim van der Kant of Edward Dompeling
Effect van microbioom op ontstaan allergie? Spreker: John Penders of Carel Thijs
Hoe schoon is schoon binnen het ziekenhuis ? Spreker: volgt
Meer informatie volgt.


Meer informatie, klik hier »
----------------------------------------------------------------------
Heeft u zelf een congres te melden, dat niet op bovenstaande lijst staat, meldt dit dan bij de dTHIP redactie
Print Friendly, PDF & Email