Welkom bij de dTHIP

 

Nieuw digitaal tijdschrift hygiëne en infectiepreventie

 De Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG) lanceerde op 17 november 2011 het digitale tijdschrift hygiëne en infectiepreventie (dTHIP). Hiermee wordt een digitale doorstart gemaakt met het tijdschrift hygiëne en infectiepreventie. De dTHIP is een (voornamelijk) Nederlandstalig tijdschrift voor vakgenoten en geïnteresseerden op het gebied van hygiëne en Infectiepreventie, voornamelijk in Nederland en België.

De dTHIP geeft inzicht in onderzoeken op het gebied van hygiëne en infectiepreventie en wordt continu geupdate met actuele informatie. Nieuws en informatie over infectiepreventie op een andere manier dan die u gewend bent, namelijk online en overal beschikbaar. Er is ruimte voor uitgebreide artikelen, (achtergrond)informatie en links naar gepubliceerde artikelen. De dTHIP is voorzien van talloze foto’s en links naar interessante websites en interactieve elementen zoals video’s en animaties. Het is een interactief medium waarin de diverse mogelijkheden die internet biedt, samenkomen. U kunt ook bij ieder onderwerp een reactie plaatsen.

De dTHIP toont meteen de meest recente artikelen en heeft een zoekfunctie op titel, auteur en trefwoorden. U kunt dus direct de voor u interessante artikelen inzien. Het tijdschrift bevat in ieder geval de samenvatting van een artikel, waarbij in de meeste gevallen een link naar een pdf-formaat van het gehele artikel aanwezig is.

U kunt regelmatig op de hoogte worden gehouden van de update van de dTHIP door u aan te melden bij de emailservice van de VHIG.

Kopij
Interessante informatie en onderzoeken met betrekking tot hygiëne en infectiepreventie, kwaliteit van zorg, sterilisatietechnologie en informatie over aan­verwante interessegebieden dat een bijdra­ge levert aan de kennis van de lezers wordt in het tijdschrift gepubliceerd. Natuurlijk moeten de artikelen voldoen aan aantal kwaliteitseisen of layoutcriteria. Zie hiervoor de info voor auteurs. Graag ontvangen wij uw inbreng aan de dTHIP via dthip@vhig.nl!

Historie
Het tijdschrift verscheen als verenigingsblad voor het eerst in 1981 onder de naam “Ziekenhuishygiëne en Infektiepreventie”. Het tijdschrift had tot doel een bijdrage te leveren aan het functioneren van de deskundigen infectiepreventie in de gezondheidszorg en een belangrijk communicatiemiddel te zijn binnen de VHIG. Daarnaast moet het hygiënisten stimuleren om gedegen onderzoek te verrichten en de resultaten te publiceren. Dit doel staat op de dag van vandaag nog overeind. Eind 1989 werd de “Stichting Tijdschrift Hygiëne en Infektie Preventie” opgericht, met als doel de uitgave van het tijdschrift te bevorderen en andere beroepsgroepen te laten participeren. Dat gebeurde dan ook, want van 1990 tot 1998 werd de redactie door zowel de VHIG als de Vereniging Centrale Sterilisatie Club gevoerd. In 1992 werd de naam van het tijdschrift gewijzigd in “Tijdschrift Hygiëne en InfectiePreventie” om beter aan het bredere aandachtsveld, ook buiten de ziekenhuizen, te voldoen. In 2011 werd het laatste papieren tijdschrift uitgegeven om plek te maken voor deze digitale versie.

Redactie
Met enige trots presenteert de redactie van het digitale tijdschrift hygiëne en infectiepreventie haar digitale uitgave. De grafische vormgeving van de dTHIP in WordPress ligt in handen van Roland Snoeren en Ruud Snoeren.

Veel leesplezier!

Werkgroep dTHIP

dthip@vhig.nl

Print Friendly, PDF & Email