Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) is een belangrijke infectiepreventie-maatregel. Hierdoor verkleint de kans dat tijdens werkzaamheden van een zorgprofessional micro-organismen worden overgedragen. In de richtlijn persoonlijke beschermingsmiddelen van de Werkgroep Infectiepreventie (WIP) 1, 2, 3 , worden verschillende persoonlijke beschermingsmiddelen beschreven, zoals het chirurgisch mondneusmasker en het ademhalingsbeschermingsmasker. Beide typen maskers worden gedragen over […]

  • 0
  • op 25 februari 2020
  • door dTHIP redactie