Auditeren op basishygiëne beleidsplan

post thumbnail

Het Universitair Medisch Centrum (UMCG) heeft patiëntveiligheid hoog in het vaandel staan. De unit Infectiepreventie (IP), onderdeel van de Medische Microbiologie en Infectiepreventie (MMBI), levert hier een belangrijke bijdrage aan door het voorkomen en beperken van ziekenhuisinfecties bij opgenomen patiënten. Dit gebeurt mede door het adviseren van infectiepreventiemaatregelen die bij basishygiëne horen, zoals handhygiëne, isolatieverpleging […]

  • 0
  • op 28 februari 2019
  • door dTHIP redactie

Thema audits door de infectiepreventie coach

post thumbnail

Binnen het Slingeland Ziekenhuis wordt, net als in vele andere ziekenhuizen in Nederland, gewerkt met aandachtsvelders Hygiëne en Infectiepreventie. Om deze functie te optimaliseren en te professionaliseren is er een functieprofiel opgesteld. De naam aandachtsvelder is komen te vervallen en vervangen voor Infectiepreventie coach. Om meer rendement uit de infectiepreventie coaches te halen en de […]

  • 0
  • op 5 juli 2017
  • door dTHIP redactie

De thema audit onder de loep genomen

post thumbnail

Ontwikkelingen in de zorg gaan in een hoog tempo en kwaliteitseisen worden steeds strenger. De Deskundige Infectiepreventie (DIP) heeft de belangrijke taak op het gebied van hygiëne en infectiepreventie de kwaliteit te waarborgen. Eén van de instrumenten die men hiervoor kan gebruiken is het houden van een audit. Hiermee toetst men o.a. in hoeverre de […]

  • 0
  • op 16 juli 2013
  • door dTHIP redactie