Auditeren op basishygiëne beleidsplan

post thumbnail

Het Universitair Medisch Centrum (UMCG) heeft patiëntveiligheid hoog in het vaandel staan. De unit Infectiepreventie (IP), onderdeel van de Medische Microbiologie en Infectiepreventie (MMBI), levert hier een belangrijke bijdrage aan door het voorkomen en beperken van ziekenhuisinfecties bij opgenomen patiënten. Dit gebeurt mede door het adviseren van infectiepreventiemaatregelen die bij basishygiëne horen, zoals handhygiëne, isolatieverpleging […]

 • 0
 • op 28 februari 2019
 • door dTHIP redactie

Simplifying the WHO protocol: Three steps versus six steps for performance of hand hygiene – a cluster-randomized trial.

post thumbnail

BACKGROUND: In an experimental setting, a simplified 3-step hand hygiene technique for applying alcohol-based hand rub was non-inferior in terms of reduction of bacterial counts as compared to the conventional WHO-6-step technique. We therefore compared compliance and microbiological efficacy between both hand hygiene techniques in routine clinical practice. METHODS: We performed a cluster-randomized trial from […]

 • 0
 • op 17 december 2018
 • door dTHIP redactie

Reduction of Healthcare-Associated Infections by Exceeding High Compliance with Hand Hygiene Practices

post thumbnail

Improving hand hygiene from high to very high compliance has not been documented to decrease healthcare-associated infections. We conducted longitudinal analyses during 2013–2015 in an 853-bed hospital and observed a significantly increased handhygiene compliance rate (p<0.001) and a significantly decreased healthcare-associated infection rate (p = 0.0066). klik hier voor het volledige artikel Auteurs: Emily E. Sickbert-Bennett, Lauren M. DiBiase, […]

 • 0
 • op 10 oktober 2016
 • door dTHIP redactie

Hoe komt handhygiënegedrag van jonge artsen tot stand?

post thumbnail

Medio 2015 heeft minister Schippers van VWS plannen gepresenteerd ter verbetering van beleid inzake infectiepreventie en antibioticaresistentie. Hieronder valt ook dat de voorbereiding van jonge artsen aandacht behoeft om het kennisniveau hieromtrent te verbeteren. Om tevens de lage handhygiënecompliance van artsen uit eerder onderzoek aan te pakken, is inzicht nodig in de totstandkoming van handhygiënegedrag […]

 • 0
 • op 14 april 2016
 • door dTHIP redactie

Interactive Games to Promote Behavior Change in Prevention and Treatment

post thumbnail

Anyone who has observed someone deeply absorbed in a video game can appreciate that use of these games is a uniquely powerful interaction. For the player, time stands still and self-consciousness disappears. Csikszentmihalyi described this state as “flow.” His concept was exemplified by mountain climbers living in the moment of ascent or surgeons lost in […]

 • 0
 • op 30 juli 2014
 • door dTHIP redactie

Waarom dokters hun handen niet wassen

post thumbnail

Als artsen hun handen niet goed wassen, kan dit de patiënt schaden. Een simpele handeling voorkomt dus veel ellende en bevordert de patiëntveiligheid. Toch schiet dit handen wassen er nog vaak bij in. Volgens medisch ethicus Menno de Bree duidt dit op ‘weerzinsverveling’.

 • 0
 • op
 • door dTHIP redactie

Posterpresentatie: Het effect van hand hygiene compliance op ziekenhuisinfecties (IMIND-study)

post thumbnail

In deze posterpresentatie worden de resultaten van de IMIND-studie gerapporteerd. Een nieuw handhygiene management systeem werd geintroduceerd. Met behulp van wekelijkse prevalentiemetingen werden ziekenhuisinfecties geregistreerd gedurende de handhygiene verbeter-interventies. Auteur: Marie-Louise van Leest, eindopdracht opleiding deskundige infectiepreventie 2014, UMCU Klik hier voor de posterpresentatie.

 • 0
 • op
 • door dTHIP redactie

Onderzoek naar de compliance van de infectiepreventiemaatregelen bij contactisolatie

post thumbnail

Ondanks isolatiemaatregelen vindt er regelmatig verspreiding plaats van micro-organismen op verpleegafdelingen binnen het ziekenhuis. Het gevolg van verspreiding is dat er onnodige schade kan worden toegebracht aan patiënten. Dit onderzoek is opgezet omdat er binnen de verpleegafdelingen en de afdeling Infectiepreventie onvoldoende inzicht was in de compliance ten aanzien van de uitvoering van contactisolatie in […]

 • 0
 • op 2 juli 2014
 • door dTHIP redactie

Door gametechnologie gaan ziekenhuismedewerkers hun handen veel beter en vaker desinfecteren en wassen

post thumbnail

Een mobiel training-auditsysteem is een aantrekkelijk tool die het gedrag van zorgverleners sterk kan beïnvloeden. Op basis van gametechnologie oefent men de handhygiënetechniek volgens het protocol opgesteld door de WHO. Door regelmatig de techniek te trainen, wordt een negatieve houding in de routinemodus positief en lokt de gametechnologie competitie onder de collega’s uit. Niet alleen […]

 • 0
 • op 18 december 2013
 • door dTHIP redactie

Handhygiëne Compliance

post thumbnail

Ziekenhuisinfecties zijn een groot probleem voor de patiëntveiligheid en de gezondheidszorg. Recente studies wijzen uit dat tussen de 15 en 30% van de ziekenhuisinfecties zouden kunnen worden voorkomen door een verhoogde handhygiëne compliance. Desondanks is de handhygiëne compliance in Nederlandse ziekenhuizen vaak nog ver onder de maat.

 • 0
 • op 21 juni 2013
 • door dTHIP redactie