Bijzonder Rein Met Ontslag: eindreiniging en -desinfectie bij BRMO-isolatie

post thumbnail

Dit verslag beschrijft het onderzoek naar de eindreiniging en -desinfectie bij BRMO-isolatie (inclusief MRSA). Er was onvoldoende inzicht in de wijze waarop de medewerkers deze werkzaamheden uitvoerden. Het doel van dit onderzoek was te onderzoeken hoe de eindreiniging en -desinfectie werd uitgevoerd en deze te verbeteren teneinde de verspreiding van schadelijke micro-organismen tussen patiënten te […]

 • 0
 • op 23 maart 2017
 • door dTHIP redactie

Borging reiniging en desinfectie van medische hulpmiddelen op de verpleegafdelingen

post thumbnail

Probleem Aan de hand van de uitkomsten van een IGZ-rapport in 2015 is het thema reiniging en desinfectie (r&d) gekozen als thema voor de afdeling Infectiepreventie en het CIP-netwerk (een netwerk van verpleegkundigen met infectiepreventie als aandachtsgebied in het VUmc). Doel De doelstelling van dit onderzoek is om eind 2016 een plan voor borging van […]

 • 0
 • op 13 maart 2017
 • door dTHIP redactie

Is meten wel weten? Een onderzoek naar de toepassing van ATP metingen bij duodenoscopen

post thumbnail

In 2014 en 2015 zijn er landelijk een aantal incidenten geweest waarbij mogelijk overdracht heeft plaatsgevonden van resistente micro-organismen door een mogelijk gecontamineerde duodenoscoop. De overdracht van deze micro-organismen zou hebben plaatsgevonden zonder dat aantoonbaar is dat de reinigings- en desinfectieprocedures niet goed gevolgd zijn, of dat er een defect was aan de endoscoop. Bij […]

 • 0
 • op 27 februari 2017
 • door dTHIP redactie

Modern technologies for improving cleaning and disinfection of environmental surfaces in hospitals

post thumbnail

Experts agree that careful cleaning and disinfection of environmental surfaces are essential elements of effective infection prevention programs. However, traditional manual cleaning and disinfection practices in hospitals are often suboptimal. This is often due in part to a variety of personnel issues that many Environmental Services departments encounter. Failure to follow manufacturer’s recommendations for disinfectant […]

 • 0
 • op 1 augustus 2016
 • door dTHIP redactie

Smetteloos met ontslag

post thumbnail

Onderzoek naar de kwaliteit van de einddesinfectie van isolatiekamers in het Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis Tilburg. Einddesinfectie van isolatiekamers is een belangrijk infectiepreventie aspect. De kwaliteit van de einddesinfectie is een factor die direct verband heeft met het voorkomen van verspreiding van resistente micro organismen binnen het ziekenhuis. Dit onderzoek naar de kwaliteit van de einddesinfectie van […]

 • 0
 • op 16 juni 2015
 • door dTHIP redactie

Controlling Hospital-Acquired Infection: Focus on the Role of the Environment and New Technologies for Decontamination

post thumbnail

There is increasing interest in the role of cleaning for managing hospital-acquired infections (HAI). Pathogens such as vancomycin-resistant enterococci (VRE), methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA), multiresistant Gram-negative bacilli, norovirus, and Clostridium difficile persist in the health care environment for days. Both detergent- and disinfectant-based cleaning can help control these pathogens, although difficulties with measuring cleanliness have […]

 • 0
 • op 19 november 2014
 • door S. Dancer

Beter protocol voor ontsmetting van endoscopen

post thumbnail

Proefschrift: Microbiological safety in endoscope reprosessing. Kovaleva gaat in op infecties en kruisbesmettingen die verband houden met endoscopische procedures. Besmetting en infectie kunnen samenhangen met het niet effectief kunnen verwijderen van bacteriën in de biofilm in de endoscoop. Kovaleva ontwikkelde een in vitro model om de effecten van desinfectie met perazijnzuur en drogen met verwarmde […]

 • 0
 • op 9 april 2013
 • door dTHIP redactie

ICAAC 2012: TOP 10 papers on infection control

post thumbnail

Deze week hebben Prof. Dr. A Voss en Dr. L. Herwaldt op de ICAAC 2012 in San Fransisco de Top 10 papers op het gebied van infectiepreventie gepresenteerd. De presentatie is beschikbaar via onderstaande link de blogspot haicontroversies.blogspot.nl 

 • 0
 • op 28 oktober 2012
 • door dTHIP redactie

Infectiepreventie in de tandheelkundige praktijk

post thumbnail

Om tandheelkundige praktijken te ondersteunen in hun infectiepreventiebeleid heeft Instructiefilm.nl in samenwerking met de Werkgroep Infectiepreventie (WIP) en Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) een film ontwikkeld: “Infectiepreventie in de tandheelkundige praktijk“. De film is gericht op tandartsen, orthodontisten, mondhygiënisten of assistenten. Met bovenstaande link kun je een compilatie van de instructiefilm bekijken. De gehele instructie is te […]

 • 0
 • op 6 juni 2012
 • door dTHIP redactie

Handhygiene & Clostridium difficile infecties

post thumbnail

De SHEA, The Joint Commission, APIC, IDSA en de American Hospital Association hebben een document gepubliceerd met aanbevelingen voor de juiste methode van handdesinfectie na de zorg voor patienten met een Clostridium difficile infectie.

 • 0
 • op 2 mei 2012
 • door dTHIP redactie