Prevalence of nasal carriage of methicillin-resistant Staphylococcus aureus in patients at hospital admission in The Netherlands, 2010–2017: an observational study

post thumbnail

Objectives: We determined the prevalence of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) nasal carriage upon hospital admission, among patients who were screened preoperatively for nasal S. aureus carriage between 2010 and 2017. We also aimed to evaluate the prevalence of MRSA carriers without the standard risk factors. Methods: We conducted an observational study to determine the prevalence of MRSA nasal carriage among patients who were […]

 • 0
 • op 30 oktober 2019
 • door dTHIP redactie

Antibioticagebruik als indicator voor infectieregistratie in een Woonzorgcentrum

post thumbnail

Op 21 december 2016 werd bij alle 132 bewoners van een woonzorgcentrum van Zorggroep Alliade een puntprevalentie-onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van antibiotica en daaraan mogelijk gerelateerde infecties. Doel van dit onderzoek was om na te gaan of een dergelijk puntprevalentie-onderzoek een goede methode kan zijn om een beeld te krijgen van het antibioticagebruik in […]

 • 0
 • op 29 maart 2017
 • door dTHIP redactie

A Program to Prevent Catheter-Associated Urinary Tract Infection in Acute Care

post thumbnail

Urineweginfecties zijn één van de meest voorkomende zorginfecties.Bij ongeveer 1% van de patienten werd bij de PREZIES prevalentiemeting 2014 een urineweginfectie aangetroffen. Daarbij bleek dat 73% van de urineweginfecties gerelateerd was aan het gebruik van een urethakatheter (PREZIES, 2015). 

 • 0
 • op 1 augustus 2016
 • door dTHIP redactie

Posterpresentatie: Het effect van hand hygiene compliance op ziekenhuisinfecties (IMIND-study)

post thumbnail

In deze posterpresentatie worden de resultaten van de IMIND-studie gerapporteerd. Een nieuw handhygiene management systeem werd geintroduceerd. Met behulp van wekelijkse prevalentiemetingen werden ziekenhuisinfecties geregistreerd gedurende de handhygiene verbeter-interventies. Auteur: Marie-Louise van Leest, eindopdracht opleiding deskundige infectiepreventie 2014, UMCU Klik hier voor de posterpresentatie.

 • 0
 • op 30 juli 2014
 • door dTHIP redactie