Reducing health care-associated infections by implementing separated environmental cleaning management measures by using disposable wipes of four colors

post thumbnail

Antimicrob Resist Infect Control. 2018 Mar 7;7:34. doi: 10.1186/s13756-018-0320-6. eCollection 2018. Auteurs: Wong SS, Huang CH, Yang CC, Hsieh YP, Kuo CN, Chen YR, Chen LC. Klik hier voor het gehele artikel

 • 0
 • op 29 maart 2018
 • door dTHIP redactie

Bijzonder Rein Met Ontslag: eindreiniging en -desinfectie bij BRMO-isolatie

post thumbnail

Dit verslag beschrijft het onderzoek naar de eindreiniging en -desinfectie bij BRMO-isolatie (inclusief MRSA). Er was onvoldoende inzicht in de wijze waarop de medewerkers deze werkzaamheden uitvoerden. Het doel van dit onderzoek was te onderzoeken hoe de eindreiniging en -desinfectie werd uitgevoerd en deze te verbeteren teneinde de verspreiding van schadelijke micro-organismen tussen patiënten te […]

 • 0
 • op 23 maart 2017
 • door dTHIP redactie

Borging reiniging en desinfectie van medische hulpmiddelen op de verpleegafdelingen

post thumbnail

Probleem Aan de hand van de uitkomsten van een IGZ-rapport in 2015 is het thema reiniging en desinfectie (r&d) gekozen als thema voor de afdeling Infectiepreventie en het CIP-netwerk (een netwerk van verpleegkundigen met infectiepreventie als aandachtsgebied in het VUmc). Doel De doelstelling van dit onderzoek is om eind 2016 een plan voor borging van […]

 • 0
 • op 13 maart 2017
 • door dTHIP redactie

Is meten wel weten? Een onderzoek naar de toepassing van ATP metingen bij duodenoscopen

post thumbnail

In 2014 en 2015 zijn er landelijk een aantal incidenten geweest waarbij mogelijk overdracht heeft plaatsgevonden van resistente micro-organismen door een mogelijk gecontamineerde duodenoscoop. De overdracht van deze micro-organismen zou hebben plaatsgevonden zonder dat aantoonbaar is dat de reinigings- en desinfectieprocedures niet goed gevolgd zijn, of dat er een defect was aan de endoscoop. Bij […]

 • 0
 • op 27 februari 2017
 • door dTHIP redactie

Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet…

post thumbnail

Onderzoek naar de schoonmaak van High Touch Surfaces en verpleegkundige materialen op de verpleegafdeling. Het toenemende aantal ziekenhuisinfecties is een probleem voor alle ziekenhuizen. Het toepassen van goede handhygiëne en isolatieverpleging draagt bij aan de reducering en verspreiding van nosocomiale infecties. Daarnaast is er groeiend bewijs dat de patiëntomgeving een grote rol speelt bij verspreiding […]

 • 0
 • op 18 januari 2017
 • door dTHIP redactie

Schone schijn… Een onderzoek naar schoonmaak op de verpleegafdeling

post thumbnail

Het is van cruciaal belang dat patiëntenkamers verantwoord en hygiënisch gereinigd en gedesinfecteerd worden. Een juiste schoonmaakprocedure voorkomt kruisbesmetting en ziekenhuis infecties welke een risico zijn voor elke opgenomen patiënt. In 2013 is de organisatiestructuur gewijzigd voor facilitair medewerkers en zorgassistenten binnen het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz). Na deze wijziging is er vanuit infectiepreventie behoefte […]

 • 0
 • op 14 april 2016
 • door dTHIP redactie

Controlling Hospital-Acquired Infection: Focus on the Role of the Environment and New Technologies for Decontamination

post thumbnail

There is increasing interest in the role of cleaning for managing hospital-acquired infections (HAI). Pathogens such as vancomycin-resistant enterococci (VRE), methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA), multiresistant Gram-negative bacilli, norovirus, and Clostridium difficile persist in the health care environment for days. Both detergent- and disinfectant-based cleaning can help control these pathogens, although difficulties with measuring cleanliness have […]

 • 0
 • op 19 november 2014
 • door S. Dancer

Licht in de duisternis: Onderzoek naar de mogelijkheid om ATP meting in te zetten

post thumbnail

Dagelijks worden in het St. Elisabeth ziekenhuis te Tilburg veel zorgtechnische hulpmiddelen gebruikt. De meeste voor eenmalig gebruik. Een aantal wordt na gebruik bij een patiënt gereinigd en indien nodig ook gedesinfecteerd en/of gesteriliseerd. Of een zorgtechnisch hulpmiddel goed gereinigd is, wordt op dit moment in het St. Elisabeth ziekenhuis bepaald via visuele waarnemingen en […]

 • 0
 • op 16 juli 2013
 • door dTHIP redactie

‘As clean as it gets’ – Risicoanalyse schoonmaakproces bedden en matrassen

post thumbnail

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht op de kwaliteit van zorg in ziekenhuizen. Dit geeft zij onder andere op gebied van het infectiepreventiebeleid vorm door het hanteren van en het toetsen aan de normen die zijn opgesteld door de Werkgroep Infectiepreventie (WIP). Met betrekking tot bedden en matrassen stelt de WIP twee redenen […]

 • 0
 • op 21 juni 2013
 • door dTHIP redactie