Prevalence of healthcare-associated infections in Dutch nursing homes: follow-up 2010–2017

post thumbnail

Following the first point-prevalence study in Dutch nursing homes conducted each November from 2007 to 2009, we conducted a follow-up point-prevalence study of healthcare-associated infections (HCAIs) each November from 2010 to 2017. Similar methods and criteria were used. Resident characteristics were recorded, data collection was performed by the attending elderly care physicians via an online survey, as […]

 • 0
 • op 6 maart 2019
 • door dTHIP redactie

Handleiding Antimicrobial Stewardship (AMS) binnen de verpleeghuiszorg

post thumbnail

Door subsidie van ZonMw is het mogelijk geweest om een project te starten binnen de ZZG Zorggroep – een van de aanbieders van verpleeghuiszorg binnen de regio Nijmegen e.o. – om in samenwerking met het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik en een vertegenwoordiger vanuit de SWAB een vertaalslag te maken van AMS in […]

 • 0
 • op 20 april 2018
 • door dTHIP redactie

Can Infection Prevention Programs in Hospitals and Nursing Facilities Be Integrated? From Silos to Partners

post thumbnail

JAMA NETWERK Auteurs: Lona Mody, MD, MSc; Laraine Washer, MD; Scott Flanders, MD Klik hier voor het gehele artikel

 • 0
 • op 29 maart 2018
 • door dTHIP redactie

Colonization of long-term care facility residents in three Italian Provinces by multidrug-resistant bacteria

post thumbnail

Antimicrob Resist Infect Control. 2018 Mar 6;7:33. doi: 10.1186/s13756-018-0326-0. eCollection 2018. Auteurs: Nucleo E, Caltagirone M, e.a. Klik hier voor het gehele artikel  

 • 0
 • op
 • door dTHIP redactie

Prevalence of multidrug-resistant gram-negative bacteria among nursing home residents: A systematic review and meta-analysi

post thumbnail

Background: Multidrug-resistant gram-negative bacteria (MDR-GNB) are associated with an increasing proportion of infections among nursing home (NH) residents. The objective of this systematic review and meta-analysis was to critically review evidence of the prevalence of MDR-GNB among NH residents. Methods: Following Meta-Analysis of Observational Studies in Epidemiology guidelines, a systematic review of literature for the years […]

 • 0
 • op 10 mei 2017
 • door dTHIP redactie

Antibioticagebruik als indicator voor infectieregistratie in een Woonzorgcentrum

post thumbnail

Op 21 december 2016 werd bij alle 132 bewoners van een woonzorgcentrum van Zorggroep Alliade een puntprevalentie-onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van antibiotica en daaraan mogelijk gerelateerde infecties. Doel van dit onderzoek was om na te gaan of een dergelijk puntprevalentie-onderzoek een goede methode kan zijn om een beeld te krijgen van het antibioticagebruik in […]

 • 0
 • op 29 maart 2017
 • door dTHIP redactie

Vóórkomen en voorkómen van Bijzonder Resistente Micro-Organismen in verpleeghuis en revalidatiecentrum

post thumbnail

De verspreiding van resistente micro-organismen vormt een bedreiging voor de gezondheidszorg. De prevalentie van Bijzonder Resistente Micro-organismen (BRMO) is in zorginstellingen waar mensen langdurig verblijven hoger dan in de algemene populatie. Maatregelen tegen verspreiding van BRMO zijn vaak georganiseerd op het niveau van afzonderlijke zorginstellingen. Er vinden patiëntenstromen plaats tussen zorginstellingen, wat de verspreiding van […]

 • 0
 • op 13 maart 2017
 • door dTHIP redactie

Staff exchange within and between nursing homes in The Netherlands and potential implications for MRSA transmission

post thumbnail

A recent countrywide MRSA spa-type 1081 outbreak in The Netherlands predominantly affected nursing homes, generating questions on how infection spreads within and between nursing homes despite a low national prevalence. Since the transfer of residents between nursing homes is uncommon in The Netherlands, we hypothesized that staff exchange plays an important role in transmission. This […]

 • 0
 • op 10 februari 2017
 • door dTHIP redactie

An outbreak of colistin-resistant Klebsiella pneumoniae carbapenemase-producing Klebsiella pneumoniae in the Netherlands (July to December 2013), with inter-institutional spread

post thumbnail

We describe an outbreak of Klebsiella pneumoniae carbapenemase (KPC)-producing Klebsiella pneumoniae (KPC-KP) ST258 that occurred in two institutions (a hospital and a nursing home) in the Netherlands between July and December 2013. In total, six patients were found to be positive for KPC-KP. All isolates were resistant to colistin and exhibited reduced susceptibility to gentamicin […]

 • 0
 • op 8 december 2015
 • door dTHIP redactie

Extensive Dissemination of Extended Spectrum β-Lactamase– Producing Enterobacteriaceae in a Dutch Nursing Home

post thumbnail

Risk factors for rectal carriage of ESBL-E and transmission were investigated in an outbreak of extended-spectrum β-lactamase– producing Enterobacteriaceae (ESBL-E).   Rectal carriage of ESBL-E was determined in a cross-sectional survey by culture of perianal swabs or fecal samples. Both phenotypical and genotypical methods were used to detect the production of ESBL. Nosocomial transmission was […]

 • 0
 • op 21 april 2015
 • door dTHIP redactie